Essays about: "spekulationsmarknad"

Found 1 essay containing the word spekulationsmarknad.

  1. 1. The Speculation Market and newly built condominium in Stockholm

    University essay from KTH/Fastigheter och byggande

    Author : Erika Sandell; [2016]
    Keywords : Speculative purchase; speculation buyers; speculation market; housing market; condominium flats; property developer; real estate agent; new Build; price development; Spekulationsköp; spekulationsköpare; spekulationsmarknad; bostadsmarknad; bostadsrätt; byggherre; fastighetsmäklare; nyproduktion; prisutveckling;

    Abstract : I denna kandidatuppsats har den verkliga bostadsrättsmarknaden studerats ur ett perspektivinriktat på spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter. Studien omfattarStockholmsområdet och intervjuer med inblandade aktörer verksamma i områder har legat till grund för undersökningen. READ MORE