Essays about: "spending time"

Showing result 1 - 5 of 204 essays containing the words spending time.

 1. 1. Lowering energy need and improving indoor climate - A case study of rural dwellings in Gammalsvenskby, Ukraine

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Author : Viktor Kauranen; [2022]
  Keywords : Gammalsvenskby; energy-efficient; indoor climate; rural buildings; renovation; Ukraine; Life cycle cost; Technology and Engineering;

  Abstract : A vast majority of rural dwellings in Ukraine are inefficient from an energy perspective, with a major need for energy-efficient renovations. A lot of these buildings are also having problems with the indoor climate, with poor ventilation combined with indoor combustion of fuel which can cause negative health effects. READ MORE

 2. 2. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofie-Marie MacKenzie Cardy; [2022]
  Keywords : ethology; anthrozoology; separation; reunion; ownership; dog; behaviour; attachment;

  Abstract : Our long mutual history together with the dog (Canis familiaris) has influenced health, physique, wellbeing, as well as behaviour – on both parts. Today, we refer to dogs as family members rather than working tools. READ MORE

 3. 3. Pasture related characteristics and management strategies associated with udder health in farms with an automatic milking system : impact on somatic cell count and milking frequency

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Laufors; [2022]
  Keywords : somatic cell count; milking interval; automatic milking system; udder health; heat stress; pasture strategies; preventative measures;

  Abstract : Udder health plays a central role in the dairy industry and poor udder health can entail both negative economic and animal welfare consequences as well as increased antimicrobial use. The somatic cell count (SCC, a commonly used measurement of udder health) has been observed to increase during the summer season both in Sweden and in other countries. READ MORE

 4. 4. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Karin Axelsson; [2022]
  Keywords : blå miljö; kustlandskap; kustområden; hälsa; översiktsplanering; förtätning; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad stadsutveckling;

  Abstract : Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. READ MORE

 5. 5. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nivala; Jennie Ryberg; [2022]
  Keywords : EBD evidensbaserad design ; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; hälsoträdgård; miljöpsykologi; PSD Perceived Sensory Dimensions ; vinter;

  Abstract : Hälsoeffekterna av utevistelser har fått allt större betydelse i forskningen de senaste årtiondena, vilket lett till ett ökat intresse för att anlägga hälsoträdgårdar där både aktiva och passiva aktiviteter erbjuds i syfte att stötta personer i rehabiliteringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka hur teoretiska utgångspunkter om hälsofrämjande gestaltning kommit till uttryck i en hälsoträdgård för att bidra till ökad kunskap om hälsofrämjande design och dess betydelse för utevistelser på vintern. READ MORE