Essays about: "spermiekvalitet"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word spermiekvalitet.

 1. 1. Exogena östrogeners påverkan på fisk

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Angelica Johansson; [2019]
  Keywords : östrogen; fisk; vitellogenin; beteende; intersex;

  Abstract : Fiskars proteiner är snarlika människans vilket gör att de i många fall kan påverkas av samma ämnen som oss. Hormonpreparat, naturliga östrogener och östrogena nedbrytningsprodukter passerar genom reningsverken och hamnar slutligen i vattenmiljön där fiskar exponeras för ämnena. READ MORE

 2. 2. Gepardens (Acinonyx jubatus) svårighet att reproducera i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Velander; [2017]
  Keywords : gepard; reproduktion; fortplantning; fångenskap; miljö; stress; ungar; dräktighet;

  Abstract : Den globala populationen geparder är sårbar och i många länder minskar antalet individer årligen. I det fria lever geparden på stora ytor. Honorna lever vanligen solitärt medan hanarna även kan leva i mindre grupper. Geparden kan få upp till 6 ungar per kull men det är bara ett fåtal som överlever till vuxen ålder. READ MORE

 3. 3. Giftfria förskolor : inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elvira Pettersson; [2014]
  Keywords : kommun; förskola; inomhusmiljö; kemikalier; barn; exponering; hälsoskadliga ämnen; hormonstörande ämnen; ftalater; bisfenol A; perfluorerade ämnen; flamskyddsmedel; hälsoeffekter; reproduktionsproblem; cancer; ADHD; autism; diabetes; fetma; astma; allergi; inredning; plast; skumgummi; textil; elektronik; leksaker; hygienprodukter; rengöringsmedel; damm; mat; åtgärder;

  Abstract : Många av de sjukdomar och hälsoförändringar som ökat i västvärlden de senaste decennierna kan kopplas till kemikalieexponering. Sådana åkommor är exempelvis cancer; leukemi och hjärncancer hos barn samt cancer i bröst, prostata, testiklar och sköldkörtel hos vuxna, metabola sjukdomar; fetma och diabetes, neurologiska störningar hos barn; beteendestörningar, ADHD och autism, immunsystemsstörningar; allergier, astma och ökad infektionskänslighet, reproduktionssystemsstörningar; försämrad spermiekvalitet, minskad reproduktionsförmåga och infertilitet, missbildningar på pojkars könsorgan såsom hypospadi och kryptorkism samt tidigarelagd pubertet hos flickor. READ MORE

 4. 4. Kan kolloidcentrifugering förbättra spermiekvaliteten hos hund?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Karlsson; [2012]
  Keywords : SLC; hund; reproduktion; spermafrysning; kolloidcentrifugering;

  Abstract : Denna studie undersökte om så kallad ”Single layer centrifugation” (SLC) genom en silanöverdragen silikat kan selektera spermier med bättre kvalitet. SLC är en metod för att separera spermier med bra kvalitet från andra celler och seminalplasma genom att utnyttja deras olika densitet. READ MORE

 5. 5. Påverkan av frysning på spermiemorfologin hos kattdjur, med tamkatt som modelldjur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Larsson; [2012]
  Keywords : Fertilitet; Spermiemorfologi; Katt; Feline; Lodjur;

  Abstract : Världens mest utrotningshotade kattdjur just nu (2011) är det Spanska lodjuret. Arten har visats ha dålig spermiekvalitet och en liten genetisk pool vilket försvårar räddningsarbetet. READ MORE