Essays about: "spillsäd"

Found 3 essays containing the word spillsäd.

 1. 1. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Albin Hidén; [2020]
  Keywords : alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Abstract : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. READ MORE

 2. 2. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sara Hellgren; [2019]
  Keywords : CrossCutter Disc; falsk såbädd; fröbank; groning; groningsvila; gåsfots-skär; Lapsana communis; ogräsbekämpning; ; reducerad bearbetning; spillsäd; tallriks-redskap; Tripleurospermum perforatum; Veronica agrestis;

  Abstract : Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. READ MORE

 3. 3. Etablering av höstvete med reducerad jordbearbetning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Åkesson; [2006]
  Keywords : säd; vintervete; plogning; kostnader;

  Abstract : The payment for produced grain is constantly going down in price. It is important for farmers to become more effective in cultivating more land in a shorter time perspective. At the same time we have to calculate with the risk of getting lowered subsidies from the EU. READ MORE