Essays about: "sports teaching"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words sports teaching.

 1. 1. Solvallas pre- and primary school

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Ellen Forsskåhl; [2018]
  Keywords : School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Abstract : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. READ MORE

 2. 2. Running for democratization : A study of how sports contribute to human rights achievements for refugees in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Julia Hjelmström; [2018]
  Keywords : Democracy; Sports and human rights; Refugees’ human rights; Social capital; Civil society;

  Abstract : In 2015 Sweden received a vast increase of asylum seekers and the prolonged waiting times since then could create stress and risks to cause a troublesome integration for the refugees. Moreover, previous research show how refugees are at risk of denials of civil, political, economic and social rights. READ MORE

 3. 3. Att coacha ryttare : en intervjustudie av fyra meriterade tränares uppfattningar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Skog Hallgren; Hanna Danewid; [2017]
  Keywords : coaching; ridsport; ridlärare; tränare; coach;

  Abstract : To coach riders – an interview study based on the perceptions of four merited trainers This is a qualitative study based on four different trainers’ thoughts about coaching in the equine sport. Coaching is yet undefined in the Swedish equestrian world. READ MORE

 4. 4. Transformellt ledarskap inom idrott : en fallstudie som undersöker ledarskap i praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jenny Carlbaum; Carl Ulfendahl; [2016]
  Keywords : ledarskap; transformellt ledarskap; dimensioner; idrott; idrottslag; förändring; tränare; spelare; perspektiv;

  Abstract : Teorin om transformellt ledarskap är den mest studerade ledarskapsstilen inom organisationsforskning, men är inte så utforskat i en idrottskontext. Transformellt ledarskap bygger på de fyra dimensionerna idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuellt hänsynstagande. READ MORE

 5. 5. Spaced Learning applied to teaching biology

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Author : Ed Davey; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Spaced learning is a novel teaching strategy which has used results from neuroscience research as the basis for its design. Neuroscience research supports the need for a temporal pattern of repeated stimulation of neural pathways in order to produce long-term memory. READ MORE