Essays about: "stöd"

Showing result 1 - 5 of 976 essays containing the word stöd.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Lost in Thoughts - A Quantitative Study About Repetitive Thinking, Gaze Behavior and Experiences of Distress

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Bahar Masooda Ahmadi; Ebba Olsson; [2021]
  Keywords : Repetitive negative thinking; rumination; worry; eye-tracking; gaze behavior; looking at nothing; recall; repetitivt negativt tänkande; ruminering; oro; ögonspårning; blickbeteende; återkallning; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of the present study was to investigate if and how repetitive negative thinking (RNT) influences the level of experienced distress during recall of images of neutral and negative content, and how such effects might be modulated by gaze behavior. Another aim was to study whether RNT and image content influences participants’ gaze behavior. READ MORE

 3. 3. Responsible Investing in Exchange-Traded Funds : An empirical analysis of information obstacles faced by retail investors

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Anna Lisa Reich; Christian Sass; [2021]
  Keywords : Responsible investing; retail investor; exchange-traded fund; investment decision; ESG; investment obstacles; Ansvarsfull investering; privatinvesterare; börshandlad fond; investeringsbeslut; ESG; investeringshinder;

  Abstract : In the context of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement, the European Union has devised a sustainable finance strategy that relies on the engagement of both institutional and private investors in responsible investing to deliver on those goals. Several studies have found high interest in responsible investing among retail investors, but a relatively low engagement therein. READ MORE

 4. 4. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE

 5. 5. CONCEPTUAL DEVELOPMENT OFWATERLESS TOILET

  University essay from Jönköping University/JTH, Industridesign

  Author : Fredrik Lorén; [2021]
  Keywords : Waterless toilet; Product development; design; Industrial design; Concept; Flat packaging;

  Abstract : Poverty is a real problem in many countries. These countries need extra support to get their lives back to a sanitary way of living again. Together with the organization X-Runner and Separett, the people of Peru get access to sanitation solutions such as toilets without profit. READ MORE