Essays about: "stödjande miljö"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words stödjande miljö.

 1. 1. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Linnéa Larsson; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; stressrelaterad ohälsa; rehabilitering; naturbaserad intervention; trädgårdsterapi; fascination; aktivitetsbalans; medveten närvaro; naturbaserad mindfulness; environmental psychology; stress-related illness; rehabilitation; nature-based intervention; horticulture therapy; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness;

  Abstract : Den stressrelaterade ohälsan ökar vilket medför att behovet av lämpliga och effektiva behandlingsformer är stort. Vistelse i naturmiljöer har visat sig ha positiva effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa, bland annat i form av återhämtning från stress. READ MORE

 2. 2. Pre-study on Marine-completion at Scania Engine

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Andreas Yousef; Ivan Nazar Hanna; [2021]
  Keywords : Assembly; Lean manufacturing; Marine Engine; Scania; SPS; TPS; Lean; Marinmotor; Montering; Scania; SPS; TPS;

  Abstract : This study has been conducted at Scania Engine Assembly, in particular in an production area that produces Marine Engines. Scania always strives for continuous improvement and the purpose of this study has been to create an overview of the production area Marine-completion, where the marine components are assembled. READ MORE

 3. 3. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wilma Johnte; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande miljöer; äldre; demenssjukdom; restorativa miljöer; särskilt boende; deltagande; evidensbaserad forskning; health-promoting environments; elderly; dementia; restorative environments; assisted living; participation; evidence-based research;

  Abstract : Flertalet studier visar på att naturen har en positiv påverkan på människans välbefinnande. Med detta menas att naturen kan verka lugnande och stressreducerande på oss under rätt förutsättningar. READ MORE

 4. 4. Housing First - A Multifaceted Experience - The Journey of Recovery Through the Support of Housing First

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Simon Blomberg; [2020]
  Keywords : Homelessness; Housing First; Mental Illness; Recovery; Support;

  Abstract : Bostad Först, en intervention som syftar till att lösa kronisk hemlöshet, har visat sig vara ett framgångsrikt och ekonomiskt hållbart alternativ under de senaste tre decennierna. Men i utvärderingarna nämns sällan erfarenheterna från boende inom Bostad Först och främst påverkan på deras återhämtningsprocess. READ MORE

 5. 5. Transformativa utrymmen i arbetsmarknadsinriktad prerehabilitering : platsens betydelse för positiva utvecklingsprocesser

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Josefin Wilkins; [2020]
  Keywords : miljöpsykologi; fenomenologi; psykoterapi; arbetsmarknadsinriktad rehabilitering; levda erfarenheter; välbefinnande; hälsoutveckling; progression; environmental psychology; phenomenology; psychotherapy; work rehabilitation; lived experience; health; development;

  Abstract : Med utgångspunkt i miljöpsykologi och beskrivande fenomenologi skildras den levda upplevelsen av hälsa och utveckling hos deltagare under de allra första stadierna i en rehabiliteringskedja. Ett strategiskt urval av deltagare låg till grund för tre semi-strukturerade intervjuer. READ MORE