Essays about: "stadslandskap"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word stadslandskap.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 2. 2. Köpenhamns skyfallsplan : en förebild?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bim Troell; Åsa Thidell; [2018]
  Keywords : grönblå lösning; klimatanpassning; Köpenhamn; mervärde; multifunktionalitet; nederbörd; resiliens; skyfall; skyfallsimplementering; skyfallsplan; stadslandskap;

  Abstract : Klimatet är i förändring vilket resulterar i nya väderförhållanden och förutsättningar. Fler intensiva regn förväntas bli ett resultat av en ökad medeltemperatur. READ MORE

 3. 3. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Lo Gillefalk; [2018]
  Keywords : Säveån; vattenlandskap; vattendrag; åstråk; rekreation; gestaltning; design research; transekt; travelling transect; platsspecifik; process space;

  Abstract : Säveån är en av Göteborgs större åar och har historiskt varit viktig för stadens industrier. Idag är den dock mer eller mindre otillgänglig och osynlig i stadsväven. READ MORE

 4. 4. Göra som vi brukar eller leta burkar : en jämförelse mellan turistkartan och geocaching som metoder för att upptäcka stadslandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Stjernström; [2018]
  Keywords : geocaching; stadslandskap; turistkarta; upptäcka;

  Abstract : Hur gör man om man vill upptäcka stadslandskap? I uppsatsen jämförs två olika metoder för upptäckande, turistande med en karta som visar målpunkter och den digitala skattjakten Geocaching. Båda metoderna undersöktes under två dagar i Gävle där rörelserna i staden spårades med en app. READ MORE

 5. 5. A Comparative Study of Mayan Archaeology : A Case Study of the Regional Spatial Differences in the Mayan Natural- and Urban Landscapes

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Cajsa-Stina Andersson; [2018]
  Keywords : Maya; Spatial-Patterns; Agriculture; Natural-landscape; Urban-Landscap; Maya; Rumsliga-Mönster; Agrikultur; Naturligalandskapet; Stadslandskapet;

  Abstract : Under lång tid har mayafolkets landskap, av arkeologer, ansetts vara homogent. Detta har bidragit till tolkningen att det förhållande som mayabefolkningen hade till sin urbana levnadsmiljö respektive omgivande topografi, likväl som förhållande till det kulturella livet har sett likadant ut oberoende av region. READ MORE