Essays about: "stadslandskap"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word stadslandskap.

 1. 1. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lundvall; [2019]
  Keywords : landskapsrörelse; strövande; taktil skala; visuell skala; fragmentering; Bernard Lassus; Lilla Sickla; Kolerakyrkogården; Hammarbyskogen;

  Abstract : Uppsatsens ämne är relationen mellan landskap, arkitektur, och rörelse. Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur rörelse – människans och landskapets – kan uppmärksammas och gestaltas genom tillägg i form av byggda element. READ MORE

 2. 2. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 3. 3. Köpenhamns skyfallsplan : en förebild?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Bim Troell; Åsa Thidell; [2018]
  Keywords : grönblå lösning; klimatanpassning; Köpenhamn; mervärde; multifunktionalitet; nederbörd; resiliens; skyfall; skyfallsimplementering; skyfallsplan; stadslandskap;

  Abstract : Klimatet är i förändring vilket resulterar i nya väderförhållanden och förutsättningar. Fler intensiva regn förväntas bli ett resultat av en ökad medeltemperatur. READ MORE

 4. 4. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Lo Gillefalk; [2018]
  Keywords : Säveån; vattenlandskap; vattendrag; åstråk; rekreation; gestaltning; design research; transekt; travelling transect; platsspecifik; process space;

  Abstract : Säveån är en av Göteborgs större åar och har historiskt varit viktig för stadens industrier. Idag är den dock mer eller mindre otillgänglig och osynlig i stadsväven. READ MORE

 5. 5. Göra som vi brukar eller leta burkar : en jämförelse mellan turistkartan och geocaching som metoder för att upptäcka stadslandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Stjernström; [2018]
  Keywords : geocaching; stadslandskap; turistkarta; upptäcka;

  Abstract : Hur gör man om man vill upptäcka stadslandskap? I uppsatsen jämförs två olika metoder för upptäckande, turistande med en karta som visar målpunkter och den digitala skattjakten Geocaching. Båda metoderna undersöktes under två dagar i Gävle där rörelserna i staden spårades med en app. READ MORE