Essays about: "stadsmiljö."

Showing result 1 - 5 of 153 essays containing the word stadsmiljö..

 1. 1. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. READ MORE

 2. 2. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joel Pustina; Michael Pustina; [2020]
  Keywords : stadsträd; gatuträd; träd; stadsmiljö; klimatförändringar; nederbörd; nederbördsfördelning; artdiversitet; resiliens;

  Abstract : This study covers Stockholm, Gothenburg and Malmö and is based on the hypothesis that springs are getting drier and that this has negatively affected the vitality of street trees. The study compiles and visualizes trends in rainfall distribution over the year, based on rainfall data and also maps species and genus distribution within the street tree population for each city. READ MORE

 3. 3. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellman; Maja Skog; [2020]
  Keywords : klimatanpassning; stadsträd; resiliens; klimatförändringar; urbana trädbestånd; Malmö;

  Abstract : Klimatförändringar såsom den globala uppvärmningen påverkar och förändrar förutsättningarna för livet på jorden. Den naturliga distributionen av träd förändras i och med att mönster för temperatur och nederbörd skiftar, men även i urbana miljöer påverkas vegetationens situation. READ MORE

 4. 4. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; Emil Olsson; [2020]
  Keywords : löpning; urbana löpspår; stad; folkhälsa; gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur;

  Abstract : Plats för fysisk aktivitet och rörelse blir allt mindre i staden på grund av förtätning, som är en rådande trend inom planering i Sverige. Samtidigt ökar stillasittandet hos befolkningen vilket redan är ett allvarligt folkhälsoproblem. READ MORE

 5. 5. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE