Essays about: "stall"

Showing result 1 - 5 of 178 essays containing the word stall.

 1. 1. RC-TMV : Remote Controlled Tracked Multipurpose Vehicle

  University essay from KTH/Mekatronik

  Author : Anton Karlén; [2021]
  Keywords : Robot; mechatronics; remote control; multifunction; tracked; Robot; bandvagn; fjärrstyrning; mekatronik; fleranvändning;

  Abstract : This project seeks to design and construct a track-driven radio controlled vehicle and controller. The purpose is to research if radio can be effectively used to control the robot remotely, as well as research to what extent a tracked design increases the mobility when compared to a wheel-design. READ MORE

 2. 2. Bakteriologisk diagnostik som underlag för efterföljande åtgärder vid klinisk mastit hos nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Andersson; [2021]
  Keywords : mastit; diagnostik; enkät; åtgärder;

  Abstract : Kor och människor har under lång tid levt sida vid sida och korna har försett människor med mjölk. Processen för mjölkning har förändrats, från handmjölkning till automatisk mjölkning t.ex. i robot, och besättningarna har blivit större. READ MORE

 3. 3. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elena Rönnqvist; [2020]
  Keywords : concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Abstract : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. READ MORE

 4. 4. The user’s experience of stress and workload in videos with stalls

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Wilhelm Brodin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this thesis was to investigate the user experience when watching different formats of video, specifically at the occurrence of a stall from the perspective of workload and stress. The three research questions narrowed the scope down to a comparison between linear and branched video and the presence, or absence, of a playback bar in the user interface (UI). READ MORE

 5. 5. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lukas Danielsson; [2020]
  Keywords : spaltstall; slaktungnöt; effektiv; tjuruppfödning;

  Abstract : Idag är lantbruket en pressad bransch som kämpar med stigande markpriser, dyra maskiner och ständig konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet från andra marknader som inte producerar livsmedel på samma villkor som vi i Sverige. Inte minst påverkad av den senast nämnda är nötköttbranschen då stora mängder nötkött importeras och konsumeras. READ MORE