Essays about: "standards"

Showing result 1 - 5 of 1920 essays containing the word standards.

 1. 1. Bearing of the International System in a south-south cutting-edge free trade agreement: The case of the free trade agreement between Uruguay and Chile

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Amaranta Villarreal Nansen; [2019-02-04]
  Keywords : free trade agreement; development; International System; policy space; kicking away the ladder;

  Abstract : Uruguay signed a cutting-edge free trade agreement with Chile that triggered political discussions on the impact it would have on Uruguay’s development. This agreement is the first bilateral trade instrument framed under Uruguay’s current international economic and trade insertion strategy, and serves as a case study to examine the bearing of the International System on that strategy, on the instruments Uruguay pursues to further it, and on the country’s future development prospects. READ MORE

 2. 2. A Swedish Presence ”A case study of Swedish companies in Japan”

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Sara Rahiminejad; Nicole Zaborowska; [2019]
  Keywords : Case Study; Contributions to the Multinational Organisation; Establishment; Japan; Market Presence; Swedish Subsidiaries i; Technology and Engineering;

  Abstract : As one of the largest economies in the world, Japan obtains great potential for foreign investors. Nonetheless, the Japanese market has been known to be difficult to penetrate for foreign companies. READ MORE

 3. 3. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 4. 4. When we see something that is well beyond our understanding : The duty of States to investigate war crimes and how it applies to autonomous weapons systems

  University essay from Försvarshögskolan

  Author : Conrad Palmcrantz; [2019]
  Keywords : lethal autonomous weapons; machine learning; grave breaches; accountability; command responsibility;

  Abstract : This thesis analyses States’ duty to investigate grave breaches of humanitarian law and how it applies to deep reinforcement learning autonomous weapons. It identifies basic technologic intricacies related to deep reinforcement learning and discusses what issues may arise if such software is used in weapons systems. READ MORE

 5. 5. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE