Essays about: "stationsområde"

Found 5 essays containing the word stationsområde.

 1. 1. Slakthusparken : en gestaltning av en nedlagd tunnelbanesträcka

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Jändel; Michelle Sundström; [2020]
  Keywords : förtätning; grönstruktur; blåstruktur; social hållbarhet; återbruk; postindustriella mijöer; Slakthusområdet; Globen; Enskede gård;

  Abstract : Slakthusområdet i Stockholm är en plats med rik historia som kommer byggas om till följd av Stockholm stads nya planer för området. Nybyggnationen i området innebär att en ny tunnelbanestation byggs mitt i Slakthusområdet och tunnelbanestationerna Globen och Enskede gård stängs av. READ MORE

 2. 2. När loken tystnar : aspekter på lösningar för järnvägsrelaterad bullerproblematik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kristin Wegren; [2017]
  Keywords : stationsområde; gestaltning; landskap; buller;

  Abstract : Detta examensarbete har genomförts under vintern 2016/2017 inom ramen för landskapsarkitekt-utbildningen. Utgångspunkten är en frågeställning formulerad av avdelning Gata och Landskap på COWI i Malmö, som har bred erfarenhet av storskaliga infrastrukturprojekt och bidragit med värdefull input under processen. READ MORE

 3. 3. Förslag till utveckling av tåggenomfarten i Nässjö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lönnbom; [2014]
  Keywords : järnväg; järnvägsnära miljö; reseupplevelse; miljöintryck; stationsområde; första intryck; stadsutveckling; förtätning; upprustning; järnvägsmiljö; småstad;

  Abstract : Miljön runt järnvägen är ofta det enda intryck som tågresenären får av de städer han eller hon passerar på väg mot sitt resmål. Den järnvägsnära miljön påverkar på så sätt inte bara uppfattningen om miljön längs med spåren, utan skapar även föreställningar om staden som passeras. READ MORE

 4. 4. Järnvägsnära gestaltning - med fokus på Tyringe stationsområde

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Emma Cronholm; [2012]
  Keywords : järnvägsnära gestaltning; stationsområde; järnvägsstation; Tyringe; trafikantupplevelse; banestetik; infart; tågtrafik; kollektivtrafik; Det transportpolitiska målet; tågstation;

  Abstract : Det här arbetet handlar om järnvägsnära gestaltning. I samhället harinställningen till järnvägen och dennas omgivningar växlat från attligga i fokus under slutet på 1800- och början på 1900-talet till atthamna i skymundan på 1960-talet på grund av bilens framgångar. READ MORE

 5. 5. Stationsutveckling i stad och på landsbygd : exempel från Gagnef

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Andersson; [2009]
  Keywords : järnväg; station; Gagnef; ruderat; spår;

  Abstract : The intention of this final thesis is to look into the improvement of small and run down railway stations. Many railway stations are today derelict and decaying. The purpose of this essay is to propose alternative strategies of action by discussing the ecology, the history and the social function of the railway station. READ MORE