Essays about: "sten"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word sten.

 1. 1. Chromatic Function Analysis- An instrument for improvisation

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Joel Bergström; [2020-06-12]
  Keywords : Organ; Improvisation; Chromatic Function Analysis; Function Analysis; An instrument for function analysis; improvisation and composition; Girolamo Frescobaldi; Franz Tunder; Dieterich Buxtehude; Johann Sebastian Bach; Max Reger; Philippe Lefebvre; Olivier Messiaen; Bergström’s Chromatic Function Analysis Circle; Dr. Pamela Ruiter-Feenstra; Dr. Karin Nelson; Dr Hans Davidsson; Dr. Joel Speerstra; Dr. Joel Eriksson; Senior lecture Mikael Wahlin; Dr. Tilman Skowroneck; Dr Jörgen Jersild; Dr. Ernst Levy; Dr. Valdemar Söderholm; Dr. Sten Ingelf; Baroque improvisation; Romantic improvisation; French romantic improvisation; Joel Bergström; Patterns; Harmony; Chords; Triads; Music; Theory; Music theory; Statistics; Improvisation pedagogy; Improvisation model; Dr. Ikujiro Nonaka; Dr. Hirotaka Takeuchi; Academy of Music and Drama; University of Gothenburg; Högskolan för Scen och Musik; HSM; Sweden;

  Abstract : The purpose of this investigation is to become a better improviser at the organ. I will use, The Chromatic Function Analysis Model, abbreviated as TCFAM, as a method to deconstruct material and later reconstruct material, on which I will make improvisations. READ MORE

 2. 2. Vad är elementärt i Sherlock Holmes karaktär? – En komparativ analys av Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes och adaptionen av karaktären i TV-serierna Sherlock och Elementary

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Ida Renner; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This study analyses the fictional character of Sherlock Holmes, both in his original representation in the stories by Sir Arthur Conan Doyle, and in two modern day televised adaptations, Sherlock and Elementary, both of which place the character of Sherlock Holmes in our day and time. The character of Sherlock Holmes is immensely popular to this day and the purpose of this essay is therefore to analyse the essential traits of the character, and to contrast them with the changes made in the adaptations, in order to find out how the character of Sherlock Holmes portrays the relationship between fiction and society. READ MORE

 3. 3. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Keywords : sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. READ MORE

 4. 4. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Simon Sundberg; [2019]
  Keywords : sik; lekhabitat; romsugning;

  Abstract : Syftet med det här arbetet har varit att utreda sikens lekhabitatpreferenser i Alterälven i avseende på strömförhållanden, djup och bottensubstrat genom romsugning med en vattenpump. Romsugning har inte använts i någon större utsträckning i Sverige tidigare och syftet har därför även varit att utvärdera metoden för framtida studier. READ MORE

 5. 5. Systema Incubatorae - Classifying the Nests: A Quantitative Study Using a Type-Specific Approach to Business Incubator Assessment

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Axel Larsson; Sten Lindmark; [2019]
  Keywords : Startups; Business incubator; Incubation; Incubator types; Performance;

  Abstract : Research on business incubators has focused on various aspects of these organizations. Two of these aspects are the research themes of incubator types and incubator performance. This study examines these two themes together and analyzes what effects incubator types have on the performance outcomes of Swedish incubators. READ MORE