Essays about: "stereotypa beteenden"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words stereotypa beteenden.

 1. 1. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Keywords : utfodring; beteende; hästhållning;

  Abstract : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. READ MORE

 2. 2. Förekomst av önskvärda beteenden och stereotypier i relation till utevistelse hos giraffer (Giraffa camelopardalis) på Borås djurpark

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Zedén; [2020]
  Keywords : giraff i fångenskap; stereotypa beteenden; naturliga beteenden; utevistelse;

  Abstract : In the wild, giraffes spend most of their day foraging and thus are most commonly found on the savannah where there is plenty of greenery. They continuously move to meet their daily nutritional need and can move over up to 437 km2 . Their diet is rich in fibre and consists mostly of leaves, twigs and bark. READ MORE

 3. 3. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 4. 4. Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark : hur stor är besökarnas påverkan?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Tilde Rylander; [2019]
  Keywords : tiger; Panthera tigris altaica; hägnutnyttjande; beteende; stereotypt vandrande; aktivitet; stress; djurvälfärd; djurpark;

  Abstract : Amurtigern (Panthera tigris altaica) är starkt hotad på grund av mänsklig utbredning och tjuvjakt. För att bevara amurtigern och andra hotade arter pågår avelsprogram i djurparker där arterna samtidigt hålls i utbildnings- och forskningssyfte. READ MORE

 5. 5. Hållningssystems påverkan på hästens prestationsförmåga, välfärd och fysiska hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Felicia Hogrell; [2018]
  Keywords : Hästhållning; hästvälfärd;

  Abstract : I Sverige hålls de flesta hästar uppstallade i system med enskilda boxar. Många får aldrig gå tillsammans med andra individer i hagen. I de fall hästarna går tillsammans är det vanligt att de delas in i grupper efter kön och ålder. READ MORE