Essays about: "stillasittande livsstil"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words stillasittande livsstil.

 1. 1. MULTIDIMENSIONAL APPROACH INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING OBESITY IN CHILDREN AND TEENAGERS A Systematic Literature Review

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Selahattin Acikgöz; [2019-12-10]
  Keywords : Physical activity; multi intervention; children; obesity;

  Abstract : Bakgrund Barn som växer upp med fetma har ökad risk att få ett antal fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, funktionsnedsättningar och för tidig död. Fetma beror på ett antal faktorer. Och det finns olika interventioner med en kombination av multidiciplinära insatser för barn och ungdomar med fetma. READ MORE

 2. 2. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Keywords : vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Abstract : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. READ MORE

 3. 3. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellinor Hult Broman; [2019]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Abstract : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. READ MORE

 4. 4. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Zebastian Cederblad; [2019]
  Keywords : Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Abstract : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. READ MORE

 5. 5. Preventing frailty among inactive older adults : what motivates to an active lifestyle?

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Sandra Eriksson; [2016]
  Keywords : Frailty; older adults; physical activity; motivation.; Skörhet; äldre vuxna; fysisk aktivitet; motivation.;

  Abstract : AbstractBackground: Frailty is a physiological condition caused by aging which increases the risk for adverse health problems and extended need for health and social care. This condition can be prevented, and to some extent treated, with physical activity. READ MORE