Essays about: "stillbirth"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word stillbirth.

 1. 1. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma May Genfeldt; [2021]
  Keywords : dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Abstract : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. READ MORE

 2. 2. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Annie Karlsson; [2021]
  Keywords : missbildning; medfödd defekt; dödfödsel; kejsarsnitt; kattunge; kattungar; katt;

  Abstract : Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. READ MORE

 3. 3. Dystocia in Swedish beef cattle : effects of different scoring systems on the genetic evaluation

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Filip Nilsson; [2019]
  Keywords : Swedish beef cattle; residuals; genetic evaluation; normal score; beef breeding;

  Abstract : In Swedish beef cattle breeding, the genetic evaluation comprises calving traits, carcass traits and growth traits. For the calving traits stillbirth, birth weight and dystocia severity grade are recorded. READ MORE

 4. 4. Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Patricia Gullstrand; [2017]
  Keywords : crossbreeding; dairy; beef; calving ease; stillbirth;

  Abstract : The aim of this study was to evaluate the effect of different sire breeds on calving traits when used in dairy herds. Records from 1,423,851 calvings from 1990-2016 were collected from the Swedish milk recording scheme from Swedish Holstein, Red dairy cattle, Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin and Simmental sires mated with Swedish Holstein, Red dairy cattle or crossbred dams. READ MORE

 5. 5. Kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SH och SRB

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karin von Schlanbusch; [2016]
  Keywords : kalvningssvårigheter; dödfödslar; foder; skötsel; calving difficulty; stillbirth; forage; management;

  Abstract : Over the past three decades, calf mortality has increased in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cows. This is mainly due to the use of imported semen from Holstein bulls from US which has generated bigger calves and because of this, calving difficulty has increased. READ MORE