Essays about: "storm"

Showing result 1 - 5 of 242 essays containing the word storm.

 1. 1. Impacts of future sea level rise and high water on roads, railways and environmental objects: a GIS analysis of the potential effects of increasing sea levels and highest projected high water in Scania, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Emilie Jideblad Arnesten; [2019]
  Keywords : geography; Geographical Information Systems; GIS; sea level; sea level rise; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study uses GIS analyses to investigate the risk that increasing sea levels and highest projected highwater pose by increasing the risk of inundation on state-owned roads and railways as well as environmental objects in their side areas. This is done through an assessment of sea level rise projections and a risk analysis, which points out where vulnerable features are located and provides timeframes and durations for the risk. READ MORE

 2. 2. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Renström; [2018]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Abstract : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. READ MORE

 3. 3. Turning water into wine - Exploring approaches for improved water management among five vitivinicultural sustainability programs

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Hanna Angel; [2018]
  Keywords : Water management; Wine industry; Sustainability Programs; Vitiviniculture; Implementation; Science General;

  Abstract : Wine production has been demonstrated to negatively impact on the environment in a number of ways, threatening the well being of ecosystems and a sustainable future of the industry. With a general need for reducing environmental impacts; optimization of water resources has been identified the most critical environmental aspect in relation to wine production. READ MORE

 4. 4. Öppna dagvattensystem : som komponent för hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jacob Brobeck; [2018]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; öppna dagvattensystem; hållbar dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; landskapsarkitektur;

  Abstract : Det finns en negativ trend inom stadsutveckling som innebär bortprioriterande av naturlika områden till fördel för typiska stadsstrukturer. Ett människocentrerat tankesätt utger ramen för den utpräglade staden, där ogenomträngbara markmaterial pryder marken. READ MORE

 5. 5. Analysis of simulation of lightning in a cold-based convective storm

  University essay from Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Linus Karlsson; [2018]
  Keywords : lightning; lightning flash; lightning discharge; cold-based convective cloud; convective cloud; microphysics; microphysical specie; cloud electrification; storm cell; convective storm cell; severe weather; Physics and Astronomy;

  Abstract : In this paper a simulation of a convective cell of a thunderstorm system observed 19th of June 2000 during the Severe Thunderstorm Electrification and Precipitation Study (STEPS) field campaign is being analysed. The storm system has been simulated with an Aerosol-Cloud model and the analysis is based on the output data. READ MORE