Essays about: "storm"

Showing result 1 - 5 of 249 essays containing the word storm.

 1. 1. Study on future storm surge around Suo-nada Sea

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Ayano Sonoda; [2019]
  Keywords : storm surge; Suo-nada Sea; numerical simulation; FVCOM; Technology and Engineering;

  Abstract : Japan lies on an area frequently hit by typhoons while city functions are clustered along the flat coastal areas, hence Japan has experienced lots of storm surge disasters up to the present. Coastal areas along the Suo-nada Sea also have the vulnerability against storm surge and in the past Typhoon 18 in 1999, Typhoon 16 and 18 in 2004 made remarkable damages in the areas. READ MORE

 2. 2. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 3. 3. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Boel Lindberg; [2019]
  Keywords : Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Abstract : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. READ MORE

 4. 4. Impacts of future sea level rise and high water on roads, railways and environmental objects: a GIS analysis of the potential effects of increasing sea levels and highest projected high water in Scania, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Emilie Jideblad Arnesten; [2019]
  Keywords : geography; Geographical Information Systems; GIS; sea level; sea level rise; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study uses GIS analyses to investigate the risk that increasing sea levels and highest projected highwater pose by increasing the risk of inundation on state-owned roads and railways as well as environmental objects in their side areas. This is done through an assessment of sea level rise projections and a risk analysis, which points out where vulnerable features are located and provides timeframes and durations for the risk. READ MORE

 5. 5. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Renström; [2018]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Abstract : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. READ MORE