Essays about: "straffrätt och migrationsrätt"

Found 1 essay containing the words straffrätt och migrationsrätt.

  1. 1. Crimmigration in Sweden? A study of internal control of foreigners

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Martina Båtelson; [2015]
    Keywords : Kanstroom; Stumpf; Internal control of foreigners; Crimmigration; Ad-hoc instrumentalism; tailored enforcement; Sklansky; migration control; internal control of aliens; sec. 9 ch. 9 of the Aliens Act; police work; procedural safeguards; administrative law; intertwinement of migration law and criminal law; Sweden; Swedish legislation; criminalization of immigration violations; Inre utlänningskontroll; REVA; 9 paragrafen snalla lagg till paragraftecknet 9 kap. Utlänningslagen; migrationskontroll; straffrätt och migrationsrätt; polisarbete; SIS Schengen Information System ; förvaltningsrätt; straffbestämmelser i Utlänningslagen; Law and Political Science;

    Abstract : År 2006 myntade Professor Juliet Stumpf vid Lewis and Clark Law School i Oregon i USA begreppet ”crimmigration”. När hon gjorde det, döpte hon också en juridisk utveckling som startade i mitten av 1980-talet i USA. READ MORE