Essays about: "strain"

Showing result 1 - 5 of 619 essays containing the word strain.

 1. 1. Shear strain rate dependency of expanded polystyrene foam

  University essay from KTH/Hållfasthetslära (Inst.); KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Author : Jonathan Bergström; Christoffer Åhman; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Multifunctional Wood Polymer Composites Reinforced with Graphene Nanoplatelets : Investigating if multifunctionality can be achieved in wood polymer composites through the addition of graphene nanoplatelets

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Vanessa Meulenberg; [2019]
  Keywords : Wood polymer composites; graphene; multifunctional; wood flour;

  Abstract : Graphene nanoplatelets (GNPs) were used to reinforce wood polymer composites (WPCs) in order to achieve multifunctionality. Multifunctionality could be achieved through the GNPs because of their excellent mechanical and electrical properties. The research consists of two parts: HDPE/GNP/WF composites and LLDPE/GNP composites. READ MORE

 3. 3. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 4. 4. Characterization of Heat Treated LMwD Ti-6Al-4V to Study the Effect of Cooling Rate on Microstructure and Mechanical Properties

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Emil Edin; [2019]
  Keywords : Ti-6Al-4V; LMwD; Characterization; Alpha Laths;

  Abstract : In this work, the influence of different cooling rates (5, 20, 50 and 100 °C/s) on the microstructure and mechanical properties of Laser Metal Wire Deposited (LMwD) Ti-6Al-4V was investigated, this was done using a thermal-mechanical physical simulation system (Gleeble 3800, DSI). Two different soak times above β transus (held at 1100 °C), 5 and 40 s, were used and after cooling to 150 °C, the samples were tensile tested. READ MORE

 5. 5. Investigating In-plane Shear Behaviour of Uncured Unidirectional Prepreg Tapes

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner

  Author : Ming Kai Chea; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Steering of prepreg tows in an automated fibre placement (AFP) process allows geodesic layup trajectory over a doubly-curved surface, as well as the potential to improve the efficiency of composite structures by tailoring their stiffness. However, defects (such as out-of-plane buckling and tow pull off) are commonly generated when the steering radius exceeds a critical limit, which impact the mechanical properties of the finished product. READ MORE