Essays about: "strategier."

Showing result 1 - 5 of 934 essays containing the word strategier..

 1. 1. Study of Thrombin-Derived C-Terminal Peptide with aggregation propensity

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Klaudia Detkiewicz; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Ett nytt lovande alternativ för antibiotika Hudsår är alltid med risk för bakteriell angrepp. När en infektion uppstår står immunförsvaret inför en stor utmaning, då inte sällan motståndaren övervinner flera strider. En av kroppens strategier för kampen med patogener är inflammation. READ MORE

 2. 2. Rum för kontemplation i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Abstract : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. READ MORE

 3. 3. CFD validation of a new gas turbinestage design with experimental data

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Claudia Florentina Balan; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Gas turbines are present in two energy-intensive sectors: aviation and energy production. Improving the efficiency of gas turbines has a huge impact on the reduction of CO2 in the atmosphere, therefore many research groups are studying innovative strategies to improve the performance of these turbines. READ MORE

 4. 4. Strategies for regional deployment of hydrogen infrastructure : The case of North Rhine-Westphalia, Germany

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Roberto Di Molfetta; [2022]
  Keywords : Hydrogen; Infrastructure rollout; Supply chain pathways; Mobility; Hydrogen buses.;

  Abstract : In response to the growing urge towards decarbonisation, more and more initiatives have been set to reduce and/or compensate the level of CO2 (carbon dioxide) emitted by human activities, which is one of the main responsible of the incumbent threats of “global warming” and “climate change”. “Climate neutrality by 2050” has become a decisive topic for political agendas worldwide and, against that background, the hydrogen economy can play a significant role. READ MORE

 5. 5. Improving robustness of beyond visual range strategies with adapted training distributions

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Dennis Malmgren; [2022]
  Keywords : Reinforcement Learning; Game Theory; Air Combat; Neural Networks; Förstärkningsinlärning; Spelteori; Luftstrid; Neuronnät;

  Abstract : A key obstacle for training an autonomous agent in real air-to-air combat is the lack of available training data, which makes it difficult to apply supervised learning techniques. Self-play is a method that can be used where an agent trains against itself or against versions of itself without imitation data or human instruction. READ MORE