Essays about: "stratigrafi"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word stratigrafi.

 1. 1. Lower to Middle Ordovician carbonate sedimentology and stratigraphy of the Pakri peninsula, north-western Estonia

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Niklas Brådenmark; [2016]
  Keywords : berggrundsgeologi; ordovicium; baltoskandiska grundhavet; havsnivå; kalksten; glaukonit hårdbottnar.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sedimentologi och stratigrafi från senaste tidiga ordovicium till och med mellanordovicium i nordvästra Estland har undersökts. Studien omfattar klippsektioner och Testepere stenbrott på Pakrihalvön, samt en vägskärning utanför staden Tabasalu strax väster om Tallinn. READ MORE

 2. 2. Sequence stratigraphy, palynology and biostratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary in the Röstånga-1 core, southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Ahmed Salah Badawy; [2012]
  Keywords : avsättningsmiljöer; stratigrafi; Sweden; Scania; Röstånga; Silurian; Ordovician; TAI; Thermal Alteration Index; palynology; sea level changes; stratigraphy; depositional environments; havsnivåförändringar; palynologi; Ordovicium; Silur; Skåne; Sverige.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : A multiproxy study on sedimentary rocks spanning the Ordovician-Silurian boundary has been performed on material from the Röstånga-1 core, with the aims to improve the biostratigraphical and sedimentological framework and to interpret the depositional environment during this interval in Earth’s history. The sedimentary succession in the Röstånga-1 core is developed in the Scanian Lithofacies Belt and is considered an excellent upper Middle Ordovician-Lower Silurian reference section for southernmost Sweden. READ MORE

 3. 3. Litostratigrafiska studier av en platåformad sand- och grusavlagring i Skuremåla, Blekinge

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Fredrik Stenfeldt; [2006]
  Keywords : Skuremåla; litostratigrafi; deglaciation; randfält; strandförskjutning; Baltiska Issjön; Blekinge; lithostratigraphy; subaqueous fan; shoreline displacement; Baltic Ice Lake; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I Skuremåla, Blekinge har litostratigrafiska studier utförts av en platåformad grus- och sandavlagring. Skuremåla-avlagringen har tidigare beskrivits som ett delta med en överyta på 55 m ö h. Syftet med arbetet är att tolka vad för sorts ”delta” Skuremåla-avlagringen utgör samt depositionsmiljön för sedimenten i fråga. READ MORE

 4. 4. Spectrogram Evaluation of Seismic Risk in Managua, Nicaragua

  University essay from Lunds universitet/Teknisk geologi

  Author : Jonas Hedberg; [2005]
  Keywords : Stratigrafi; Stratigraphy; Tektonik; Paleontologi; Palaeontology; geologi; jordbävningar; Geology; MFS; ASDI; SIDA; UNAN; CIGEO; Natural disasters; Frequency analysis; In-situ testing; Geophysical surveying; Geophysics; Soil; Sediment; Surface layers; Dynamic properties; Nakamura; Impedance; Damping; Attenuation; Resonance; Elastic rebound; Faults; Tectonics; Short-term Fourier transform; Earthquake-sensitivity; Local risk; Vulnerability; Time-frequenzy hazard analysis; Spectrogram; Traffic impulse response; Nicaragua; Site response; Managua; Earthquakes; Sedimentology; Sedimentologi; Hydrogeology; geographical and geological engineering; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Managua has experienced two devastating earthquakes during the last century resulting in major human loss. The destruction in the earthquake of 1972 was particularly severe in defined areas of the city, including the former city centre, which is now unused terrain. READ MORE

 5. 5. A stratigraphic study of a coastal section through a Late Weichselian kettle hole basin at Ålabodarna, western Skåne, Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Jessica Oster; [2004]
  Keywords : geography; geology; stratigraphy; Ålabodarna; Skåne; Sweden; Late Weichselian; kettle hole basin; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: En undersökning har utförts av sediment avsatta i en liten sjöbassäng som exponerats i kustklinten vid Ålabodarna i västra Skåne. Undersökningen har bidragit med betydelsefull information om vegetationens ankomst till och expansion i området. READ MORE