Essays about: "streetscape design"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words streetscape design.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Keywords : community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Abstract : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). READ MORE

 3. 3. Patterns in the city : A tool for pattern correlation

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Orestis Kosmas Charalampidis; [2020]
  Keywords : pattern; tool; methodology; method; city; urban; morphology; streetfront; streetscape; mapping; street; facade;

  Abstract : Beboeliga städer är i frontlinjen i arkitekters och stadsdesigners arbete och beboeliga gator är en stor och viktig del av var stadslivet sker. Studerandet av befintliga gator och livet på dem, en del av urban morfologins forskningsområde, skulle kunna få fram aspekter som kommer att utveckla designprocessen. READ MORE

 4. 4. Suburban Equilibrium

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Benjamin Dohrmann; [2019]
  Keywords : urban; sprawl; suburbs; neighbourhood; planning; urban design; densification; development; sustainable; design; collective housing; suburban typologies; Arts and Architecture;

  Abstract : Explores the origins of suburban expansion and identifies 9 key ‘symptoms’ of urban sprawl – including car dependency, social isolation and monofunctional neighbourhoods. The research is based on a site location of Deer Park in Melbourne, Australia. READ MORE

 5. 5. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Konrad Kowalik; [2019]
  Keywords : quay; wharf; skeppsbron; skeppsbrokajen; waterfront; historical development; medieval quay; site specific;

  Abstract : Traffic routes and parked vehicles are frequently directed to quays. This urban pattern disrupt and depopulate the unique interface of the city and sea. Research unanimously confirms the causality between new roads and new traffic. READ MORE