Essays about: "stress management thesis"

Showing result 11 - 15 of 92 essays containing the words stress management thesis.

 1. 11. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE

 2. 12. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Olsson; [2018]
  Keywords : hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Abstract : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. READ MORE

 3. 13. Do they always hedge? Applications of quantile regressions to risk measurement across hedge fund strategies

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Author : Gustaf Sävendahl; Oleg Pavlovskyy; [2018]
  Keywords : hedge funds; investment strategies; quantile regressions; factor exposures; risk;

  Abstract : Extending previous work on quantile regression analysis of hedge fund returns, this thesis explores risk factor exposures across performance quantiles of 22 hedge fund strategies from 1994 to 2016. Specific characteristics of hedge funds are taken into consideration. READ MORE

 4. 14. Disruption of the current utility business by utilizing EV charging infrastructure to unlock grid flexibility : Possibilities for Blockchain technology

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Olga Jensen; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Den europeiska energisektorn genomgår numera en viktig övergång från en centraliserad elkraftförsörjning till distribuerad elproduktion från förnybara källor. Dessutom leder utfasningen av fossila bränslen till en ökning av antalet elfordon (här EV). READ MORE

 5. 15. Quantitative Portfolio Construction Using Stochastic Programming

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Aidin Ashant; Elisabeth Hakim; [2018]
  Keywords : Asset Allocation; Dynamic Portfolio Construction; Stochastic Programming; Scenario Generation; Multivariate GARCH; DCC-GARCH; Copula-GARCH; Transaction Costs; Mean-Absolute Deviation; Risk Parity; Mean-Variance; Tillgångsallokering; Dynamisk Portfölj Konstruktion; Stokastisk Programmering; Scenario Generation; Multivariat GARCH; DCC-GARCH; Copula- GARCH; Transaktionskostnader; Mean-Absolute Deviation; Risk Parity; Mean-Variance;

  Abstract : In this study within quantitative portfolio optimization, stochastic programming is investigated as an investment decision tool. This research takes the direction of scenario based Mean-Absolute Deviation and is compared with the traditional Mean-Variance model and widely used Risk Parity portfolio. READ MORE