Essays about: "stress management thesis"

Showing result 16 - 20 of 92 essays containing the words stress management thesis.

 1. 16. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur i urban miljö : exempel från New York

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Ivarsson; [2018]
  Keywords : ekosystemtjänster; grön infrastruktur; urbanisation; luftföroreningar; buller; hälsa; dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; stadsparker; utomhusmiljö;

  Abstract : Urbaniseringen vi ser runt om i städerna idag är en global trend som påverkar utformningen av stadsmiljön. Vad kan vi göra för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen och sänka bullernivåerna i staden? På vilket vis påverkas ekosystemtjänsterna och hur bidrar de till en hållbar stadsutveckling? I den förtätade staden är grön infrastruktur en annan viktig källa till att skapa attraktiva och hållbara samhällen. READ MORE

 2. 17. Study of two - dimensional Kirigami in different materials

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Joseph Noble; [2018]
  Keywords : FEM; Material Selection; Metamaterial; Stiffness Tuning; Venepuncture; FEM; materialval; metamaterial; styvhetsanpassning; venpunktion;

  Abstract : The mechanical properties of a 2D material can be altered with Kirigami, a Japanese paper cutting art. Such altered materials are called metamaterials – where a certain geometry is imposed on a material to change its material properties. READ MORE

 3. 18. Six Working Hours to Foster Organizational Creativity, How Additional Leisure Time & Well Being Impact the Employees’ Creative Output

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Girolamo Filippo Colonna; [2017-07-05]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 4. 19. Assessing Relationships between Psychological and Biological Markers in Coronary Heart Disease Patients using Bivariate Linear Mixed Models

  University essay from Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Author : Kristine Lally; [2017]
  Keywords : bivariate linear mixed models; longitudinal outcomes; cognitive behavioral therapy; stress management;

  Abstract : The Secondary Prevention in Uppsala Primary Health Care Project (SUPRIM) is a randomized controlled trial evaluating the effects of cognitive behavioral therapy on coronary heart disease patients. Various outcomes of psychological and physical health are recorded every six months approximately, over the course of two years after entry to the trial. READ MORE

 5. 20. Modeling credit risk for an SME loan portfolio: An Error Correction Model approach

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Author : Jonathan Lindgren; [2017]
  Keywords : Error Correction Model; Credit risk; Risk management; Regression; Econometrics; Mathematical analysis; Probability of Default; Loss Given Default; Finance; Mathematical modeling; Kreditrisk; Risk hantering; Finans; Ekonometri; Matematisk modellering; Sannolikhet för Fallissemang; Förlust givet Fallissemang;

  Abstract : Sedan den globala finanskrisen 2008 har flera stora regelverk införts för att säkerställa att banker hanterar risker på sunt sätt. Bland dessa regelverk är Basel II som infört kapitalkrav för kreditrisk som baseras på Sannolikhet för Fallissemang och Förlust Givet Fallissemang. READ MORE