Essays about: "stress management thesis"

Showing result 21 - 25 of 92 essays containing the words stress management thesis.

 1. 21. Building Peace in a Changing Climate : Positive Peace through Climate Adaptation in Post-Natural Resource Conflict Communities

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Author : Christie Nicoson; [2017]
  Keywords : Positive peace; climate change; climate adaptation; Rwanda;

  Abstract : Climate adaptive strategies seek to minimize harms of climate change. Scholarly research has yet to examine the impact of these strategies in post-conflict communities, especially with regard to whether they might contribute to fostering greater overall well-being, or positive peace. READ MORE

 2. 22. Stress Management for Pilots

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Emil Kangas Persson; [2017]
  Keywords : Stress management; Pilot; Cockpit; CBR; Anova; Measuring stress;

  Abstract : A human brain is capable to achieve great things, to endure heavy stress and to calculate complex problems. What happens when it fails to do so? Is there anything that could be done to prevent this from happening? Is it possible to help a pilot in command manage his or her stress during flight by measuring finger temperature, skin conductance, ECG and heart rate variations? This thesis study processes that can help pilots manage high stress with simple tools such as closing their eyes and taking a few deep breaths. READ MORE

 3. 23. Bidrar spridningskorridorer till ökad biodiversitet? : en litteraturstudie över för- och motargument

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Fischer; [2017]
  Keywords : landskapsekologi; biologisk mångfald; biodiversitet; spridningskorridorer; korridorer; kanteffekter; konnektivitet; patch; fragmenterat landskap;

  Abstract : Det av människan påverkade och fragmenterade landskapet präglas ofta av en låg konnektivitet där många habitat är isolerade, vilket innebär en risk för att arter dör ut och en minskad biologisk mångfald. Ett populärt verktyg för att öka konnektiviteten i landskapet är korridorer, och det är fokus för den här uppsatsen. READ MORE

 4. 24. Barrträd – framtidens stadsträd? : en studie av klimatförändringarnas påverkan på barrträd i Malmö till år 2100

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Zetterlund; [2017]
  Keywords : barrträd; stadsträd; trädval; klimatförändring; klimatförbättra; Malmö; 2100; hållbar; värmeö-effekten;

  Abstract : Uppsatsen presenterar en litteraturstudie av klimatförändringarnas konsekvenser för stadsträd i Malmö till år 2100, med fokus på städsegröna barrträd. För att förhindra en framtid där vi måste byta ut en stor andel klimatmässigt missgynnade stadsträd är det viktigt, både ekologiskt och ekonomiskt, att ta reda på vilka arter som kommer klara de förändrande förutsättningarna som framtidsklimatet för med sig. READ MORE

 5. 25. Utformning av en privatträdgård utifrån restorativa designprinciper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lorentina Jonsson; [2017]
  Keywords : rehabiliterande trädgård; restorativ miljö; rehabiliterande designprinciper; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur; mental återhämtning; stress; utbrändhet;

  Abstract : Stressen och prestationskraven från dagens samhälle har en negativ påverkan för folkhälsan idag. Människor drabbas allt mer av utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan städer med få grönområden och befolkningens sämre mående. READ MORE