Essays about: "stress management"

Showing result 1 - 5 of 458 essays containing the words stress management.

 1. 1. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Linda Rattajova; [2022]
  Keywords : employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Abstract : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. READ MORE

 2. 2. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Keywords : Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Abstract : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. READ MORE

 3. 3. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE

 4. 4. Indoor relative humidity levels and perceived symptoms in elderly homes in Sweden during winter season

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Diana Ruano Espinoza; Naba Nazir; [2022]
  Keywords : Indoor relative humidity; Health and wellbeing; Health of the elderly people; Low relative humidity indoor; Technology and Engineering;

  Abstract : For the sense of well-being and human health, a pleasant indoor environment is essential. Today, people spend about 90 % of their time indoors, meaning that they can be significantly affected by the buildings in which they spend most of their time. READ MORE

 5. 5. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Keywords : urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Abstract : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. READ MORE