Essays about: "stress-free"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word stress-free.

 1. 1. Understanding the factors behind Chinese students’ speech proficiency of English as a foreign language

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Author : Ellinor Karlsson; [2021]
  Keywords : SLA; Speech proficiency; Chinese english education;

  Abstract : The purpose of this study is to understand the factors behind Chinese student’s English-speaking proficiency. The hypothesis formed to answer this issue follows: “Large factors influencing Chinese students’ English speech proficiency is an examination-oriented education system, degree of childhood exposure to English and motivational, stress-free learning environments. READ MORE

 2. 2. Syrgasburar i djursjukvården : en jämförande studie av två syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Johansson; Cora-Elena Samoila; [2021]
  Keywords : djuromvårdnad; dyspné; luftfuktighet; smådjur; syrgasterapi; temperatur;

  Abstract : Syrgasterapi är en viktig behandling för att stabilisera patienter med andningssvårigheter eftersom låga nivåer av syre i blodet kan orsaka skada på inre organ. Syftet med denna studie var att jämföra två olika syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration, temperatur och luftfuktighet. READ MORE

 3. 3. HEAL TOGETHER

  University essay from KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Author : Lin Yuan; [2020]
  Keywords : urban design; mental health; co-living; streeless community;

  Abstract : 93% of young people feel live in London under great pressure and they are facing a serious mental health problem crisis - 'silent disaster'. The proposal of Nine Elms, which is a ghost town with a vacancy rate of 60%, we will alleviate the living pressure of youth by introducing a shared affordable housing system, a multi-inclusive community environment, and a stress-free community culture. READ MORE

 4. 4. Stress-free titanium-based thin films for inner ear microphones : The last missing part of a technology for totally implantable hearing aid implants

  University essay from Linköpings universitet/Tunnfilmsfysik

  Author : Dina Ehsan; [2020]
  Keywords : Stress-free; thin films; in situ; titanium; compressive; tensile;

  Abstract : An implantable hearing aid device is being developed by a project group which is part of an EU initiative. This device contains a diaphragm consisting of a submicron thick freestanding titanium film, which should be free of internal stresses. READ MORE

 5. 5. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE