Essays about: "stressmarkör"

Found 1 essay containing the word stressmarkör.

  1. 1. Chromogranin A i blod och i saliv hos hundar

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Ellen Byström; [2014]
    Keywords : hund; chromogranin A; salivinsamling; stressmarkör; prognostisk biomarkör;

    Abstract : Chromogranin A (CgA) är ett protein som finns i chromaffinceller i binjuremärgen och sympatiska nervändar. CgA frisätts tillsammans med adrenalin och noradrenalin, transmittorsubstans i sympatiska nervsystemet, genom exocytos, vid ökad sympatikusaktivitet. READ MORE