Essays about: "stroke"

Showing result 1 - 5 of 149 essays containing the word stroke.

 1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 2. 2. An agent-based decision support model for assessment of stroke patient transport policies: The case of choosing hospital for diagnosis

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Jabir Al Fatah; Ala'a Alshaban; [2019]
  Keywords : Agent-based model; Discrete-event simulation; Stroke logistics; Transport logistics policies;

  Abstract : The Southern Swedish hospital region is the home of nearly 2 million people, in which 5,684 individuals were diagnosed by stroke during 2016, according to statistics from the hospitals in the region. With this large number of stroke-diagnosed patients across the region, an effective stroke transport policy is inevitably important to provide fast treatment for these patients. READ MORE

 3. 3. Individualized Contractile Ankle Joint Muscular Properties in Healthy and Post-Stroke Subjects

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Hoor Jalo; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This study investigated the contractile properties of the plantar-and dorsi-flexor muscles controlling the ankle joint. The purpose of this study was to investigate how the muscle strength and muscle architecture change after stroke, and how the muscle strength and architecture are correlated. READ MORE

 4. 4. Stochastic Knock Control for Improved Efficiency

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Jonas Vedin; Robert Widén; [2019]
  Keywords : Knock control; Stochastic knock control; Knock simulation;

  Abstract : Increasing the efficiency and performance of internal combustion engines is always of interest in the automotive industry. One limiting factor to achieve this in gasoline combustion engines is the ignition timing which can not always be set where optimal ignition efficiency and performance is obtained. READ MORE

 5. 5. Patient experience surrounding service failure in Swedish public healthcare: a qualitative study of patient perceptions

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Maria Gustafsson; [2019]
  Keywords : service failure; service quality; service recovery; customer expectations; customer perceptions; patient experience; patient perceptions; patient dissatisfaction; healthcare; medical care; servicemisslyckande; servicekvalité; felhantering; kundförväntningar; patientförväntningar; patienterfarenheter; svensk offentlig sjukvård;

  Abstract : Background: Swedish healthcare is frequently claimed to be top class. A view not only communicated by politicians and the media, but also shared by an average citizen - for decades. Certain statistical indicators seem to support this: Sweden historically scores very high in life expectancy, stroke and cancer survival and infant mortality. READ MORE