Essays about: "structure of bachelor thesis economics"

Found 3 essays containing the words structure of bachelor thesis economics.

 1. 1. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE

 2. 2. Proactive & Reactive Customer Integration during New Service Development Process : A Qualitative Case Study of the Service Industry (TSP’s) in the Småland Region of Sweden 

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Innocent Chijioke Mbachu; [2013]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : Title Proactive and Reactive Customer Integration during New Service Development Process: A qualitative case study of the service industry (TSP’s) in the Småland Region of Sweden. Author Mbachu, Chijioke Innocent Tutor Soniya Billore PhD. Examiner Rana Mostaghel PhD. READ MORE

 3. 3. Road Cabotage in the Swedish haulage industry : A survey on three haulage companies

  University essay from Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Author : Jesper Ericsson; Henrik Frick; Olov Nordgren; [2006]
  Keywords : Transportation; European Union; Haulage Company; Road Cabotage; Five Forces Model and Generic Strategies;

  Abstract : Bachelor thesis in Logistics Management, School of Management and Economics, Växjö University, EKL 361, Spring 2006-05-24Authors: Jesper Ericsson, Olov Nordgren, Henrik FrickTutor: Åsa Gustafsson/ Helena ForslundExaminer: Helena ForslundTitle: Road cabotage in the Swedish haulage industryAuthor supplied keywords: Transportation, European Union, Haulage Company, Road Cabotage, Five Forces Model and Generic Strategies.Background: In 1998 the European Union introduced the concept of free road cabotage. READ MORE