Essays about: "studiebesök"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the word studiebesök.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Filipsson; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE

 3. 3. Digitalized interaction of a patient hygiene solution within a care environment

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Cassandra Hennström; Filippa Bolin; [2020]
  Keywords : Bathing Elderly care Dementia UI UX Interaction design Prototyping; Technology and Engineering;

  Abstract : Today, the population is getting older and the demand on long-term care facilities is increasing. Faster, less relaxing and undignified washing methods are more prone to be used, such as showering or in bed washing. Arjo strives to increase bathing and to include a feeling of wellness, making bathing a dignified and relaxing experience. READ MORE

 4. 4. Enhancing the degradation rate of microplastics and organizing a study visit about sustainability

  University essay from KTH/Lärande

  Author : Marianne Al-Ghorabi; [2020]
  Keywords : Accommodation; assimilation; Fenton reaction; microplastics; polypropylene; polystyrene; proximal development zone; study visit; visible light photocatalysis; zinc oxide nanorods; Ackommodation; assimilation; den proximala utvecklingszonen; Fenton reaktion; fotokatalys med synligt ljus; mikroplast; polypropalen; polystyren; studiebesök; zinkoxid nanorör.;

  Abstract : Microplastics take hundreds to thousands of years to degrade in nature, and pose a threat to the environment. A photocatalytical degradation method have been developed to take advantage of solar light to degrade microplastics, however it takes several months to degrade microplastics with the process. READ MORE

 5. 5. Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Moa Rosén; [2020]
  Keywords : Bay; Bay Oil; Bay Rum; Pimenta racemosa; Essential Oil; Dominica; Commonwealth of Dominica; Caribbean; Climate Change; Extreme Weather; Hurricane; Hurricane Maria; Tropical Storm Erika; Artisanal Distilleries; Steam Distillation; Technology and Engineering;

  Abstract : Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. READ MORE