Essays about: "study about river"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the words study about river.

 1. 1. Drysanpromenaden : ett programförslag för ett rekreativt promenadstråk längs Drysan i Skara

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Wilhelmsson; [2024]
  Keywords : Skara; Drysan; åpromenad; blågröna stråk; rekreation; PSD;

  Abstract : Den pågående urbaniseringen tillsammans med en ökande befolkning har lett till att antalet människor som idag bor i städer jämfört med på landsbygden har ökat betydligt. I strävan efter en hållbar utveckling förespråkas förtätning, vilket i många fall innebär att urbana grönytor fragmenteras och rekreativa kvalitet kan försämras. READ MORE

 2. 2. African elephants' effect on the temporal use of elephant highway by predator and prey. Makgadikgadi Pans National Park.

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Rebecka Relfsson; [2023-08-18]
  Keywords : African savanna elephant; elephant highways; interspecies interactions; predation avoidance; predator-prey interaction; temporal activity;

  Abstract : African savanna elephants (Loxondonta africana) are the world’s largest land-mammal and are considered a keystone species. The effect they have on vegetation and their environment is well known, but their effect on other animal species is less studied. READ MORE

 3. 3. Hydraulic Modelling of Eurasian Beaver Structural Modifications: Implications for Evaluating their Contributions to Natural Flood Management in Scotland

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Maja Christina Pitcairn; [2023]
  Keywords : Beaver reintroduction; Scotland; Flood risk; Natural flood management; Hydraulic modelling.; Technology and Engineering;

  Abstract : The concurrent climate and biodiversity crises in Scotland necessitate the exploration of ecosystem-based adaptation to simultaneously address increased flood risk and the loss of native species. This research investigated the contributions of Eurasian beaver reintroductions to natural flood management in Scotland. READ MORE

 4. 4. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Veronica Lennefors; Linnéa Saiduddin; [2023]
  Keywords : vattendistribution; vattenhantering; vattenbrist; klimatförändringar; ursprungsbefolkning;

  Abstract : Sverige har hittills varit relativt förskonade från vattenproblematik, men det extrema väder orsakat av klimatförändringarna gör att även vi kan utsättas för bristande tillgångar på färskvatten och de sociala konsekvenser som medföljer. Ett sätt att förbereda oss i kampen mot det förändrade klimatet och dess konsekvenser kan vara att studera extrema kontexter, områden som redan idag visar på resultatet av klimatförändringarna. READ MORE

 5. 5. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Espinosa; [2023]
  Keywords : trafikinfrastruktur; grönyta; flodnära utveckling; rekreation; stadsutveckling; kulturell hållbarhet; friyta;

  Abstract : I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. READ MORE