Essays about: "stumps"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the word stumps.

 1. 1. Efficacy of practical stump treatment in Latvia

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Uvis Skola; [2019]
  Keywords : Norway spruce Picea abies ; Heterobasidion; Phlebiopsis gigantea; Rotstop; urea; covered stumps;

  Abstract : Root and butt rot caused by Heterobasidion spp. result in severe economic losses in Norway spruce forests of the northern hemisphere. Stump treatment using biological or chemical control agents are amongst the most effective solutions of limiting introduction of Heterobasidion spp. after tree felling. READ MORE

 2. 2. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jakob Rehult; [2019]
  Keywords : rotskott; högstubbe; knäckesjuka;

  Abstract : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). READ MORE

 3. 3. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fredrik Ögren; [2019]
  Keywords : fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Abstract : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. READ MORE

 4. 4. Incidence of Heterobasidion spp.in Scots pine on "low risk" sites in Southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Milda Dambrauskaite; [2019]
  Keywords : Heterobasidion annosum; incidence; Scots pine; spore; infection; thinning; Southern Sweden;

  Abstract : Heterobasidion spp. fungi cause pathogenic infections in woody plants throughout the northern hemisphere, causing the most damage in the Boreal forest zone. In Sweden Scots pine, being the second most economically important tree species, suffers a considerable amount of damage as Heterobasidion spp. READ MORE

 5. 5. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; Erik Lindgren; [2018]
  Keywords : produktivitet; tidsstudie; stubbrytning; biobränslen; gran;

  Abstract : Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. READ MORE