Essays about: "stunning methods"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words stunning methods.

 1. 1. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Axelsson; [2018]
  Keywords : ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Abstract : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. READ MORE

 2. 2. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessika Berglund; [2018]
  Keywords : gris; bedövning; elektrisk; koldioxid; köttkvalitet; djurvälfärd;

  Abstract : In today’s society, it is recognized that animals should be well treated and slaughtered in a way that does not cause unnecessary suffering to the animal. In 1937, it was legalized in Sweden that stunning treatment must occur before slaughter. READ MORE

 3. 3. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jeremy Rocchio; [2018]
  Keywords : bedövning; slakt; gris; koldioxid; skjutning; etik;

  Abstract : Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. READ MORE

 4. 4. Bedövningsmetoder för slaktkyckling : en djurvälfärdsmässig jämförelse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2016]
  Keywords : bedövningsmetoder; slaktkycklingar; djurvälfärd; stunning methods; poultry; animal welfare;

  Abstract : Hantering av djur före slakt utgår framförallt från tre aspekter: effektivitet, arbetsarskydd och djurvälfärd. I denna litteraturstudie kommer fokus läggas på djurvälfärdsmässiga aspekter vid kycklingslakt. READ MORE

 5. 5. Veterinär- och läkarstudenters kunskaper och värderingar om storskalig slakt och slaktmetoder – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie von der Burg; [2015]
  Keywords : slakt; slaktmetoder; läkarstudenter; bedövning; avblodning; kyckling; nötkreatur; gris; veterinärstudenter; slaughter; slaughter methods; stunning; bleeding; poultry; broiler; bovine; pig; veterinary students; medical students;

  Abstract : I Sverige idag är normen att man ska äta kött. Om man blir bortbjuden och är vegetarian, vegan eller något annat som innebär att man inte äter alla sorters djur, förutsätts det vanligen att man som gäst meddelar denna specialkost i förväg på samma sätt som man förväntas informera om eventuella allergier. READ MORE