Essays about: "stunning methods"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words stunning methods.

 1. 1. Grisars reaktion på luftfyllt skum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Åsa Thurehult; [2019]
  Keywords : Bedövning av grisar; grisars beteende; bedömning av rädsla;

  Abstract : There are a majority of approved stunning methods for pig slaughter in Sweden. These include captive bolt stunner, rifles (including shotguns), electricity and carbon dioxide. Carbon dioxide and electricity are among the most common methods. READ MORE

 2. 2. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Neele Doose; [2019]
  Keywords : halal; slaughter; Sweden;

  Abstract : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. READ MORE

 3. 3. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Axelsson; [2018]
  Keywords : ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Abstract : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. READ MORE

 4. 4. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessika Berglund; [2018]
  Keywords : gris; bedövning; elektrisk; koldioxid; köttkvalitet; djurvälfärd;

  Abstract : In today’s society, it is recognized that animals should be well treated and slaughtered in a way that does not cause unnecessary suffering to the animal. In 1937, it was legalized in Sweden that stunning treatment must occur before slaughter. READ MORE

 5. 5. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jeremy Rocchio; [2018]
  Keywords : bedövning; slakt; gris; koldioxid; skjutning; etik;

  Abstract : Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. READ MORE