Essays about: "stunning"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the word stunning.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 2. 2. Grisars reaktion på luftfyllt skum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Åsa Thurehult; [2019]
  Keywords : Bedövning av grisar; grisars beteende; bedömning av rädsla;

  Abstract : There are a majority of approved stunning methods for pig slaughter in Sweden. These include captive bolt stunner, rifles (including shotguns), electricity and carbon dioxide. Carbon dioxide and electricity are among the most common methods. READ MORE

 3. 3. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Neele Doose; [2019]
  Keywords : halal; slaughter; Sweden;

  Abstract : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. READ MORE

 4. 4. Grisars beteende i bedövningsbox med luftskum eller kvävgasskum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecka Brattlund Hellgren; [2019]
  Keywords : pig; stunning; nitrogen; foam; behavior; loss of posture;

  Abstract : The main stunning methods for commercial pig production in Europe are electricity and induced hypoxia with carbon dioxide. Although electrical stunning is considered good from an animal welfare point of view, it has its drawbacks due to necessity for individual handling prior to stunning as well as being less effective than carbon dioxide. READ MORE

 5. 5. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Axelsson; [2018]
  Keywords : ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Abstract : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. READ MORE