Essays about: "subcutaneous"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word subcutaneous.

 1. 1. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 2. 2. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 3. 3. Effect of sensory enrichments on the behaviour of captive Northern lynx (Lynx lynx lynx) and assessment of automated behaviour monitoring technologies

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Uranie JEAN-LOUIS; [2019]
  Keywords : Automatic monitoring; Environmental enrichment; Northern Lynx; Pacing; Odour; Sound;

  Abstract : Captive environments like zoo exhibits offer limited space, lacking many of the environmental stimuli that are present in the wild. This may reduce animal welfare and potentially lead to the development of stereotypic behaviour like pacing. Environmental enrichment is used to prevent and reduce pacing and enhance animal well-being. READ MORE

 4. 4. Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben : en litteraturstudie över framställning ochevidens

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Qvarfort; Angelica Gullev Adlén; [2019]
  Keywords : häst; sår; hudsår; sårläkning; distalt på hästens ben; behandlingsmetod; trombocytrik plasma; PRP; framställningsmetoder; evidens;

  Abstract : Hästens ben är mycket utsatta för skador, och hudsår som uppkommer distalt på hästens ben har observerats vara mycket svårläkta. Därför är intresset stort att hitta en behandling som främjar läkningen av hudsår distalt på hästens ben, både ur ett praktiskt och ett ekonomiskt perspektiv. READ MORE

 5. 5. En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Wester; [2019]
  Keywords : Circovirus; polyomavirus; Psittacine beak and feather disease; Budgerigar fledgling disease; undulat; Melopsittacus undulatus; grå jako; Psittacus erithacus; nymfkakadua; Nymphicus hollandicus; papegoja;

  Abstract : Få veterinärer är utbildade för att hantera och diagnosticera sjukdomar hos papegojor, vilket gör att fullt behandlingsbara problem leder till döden för att ingen fågelspecialiserad veterinär finns att tillgå akut. Denna litteraturstudie syftar till att lyfta fågelmedicin som ett viktigt ämne för veterinärer genom att jämföra två virussjukdomar och dra slutsatser om varför det är viktigt att kunna skilja sjukdomarna åt. READ MORE