Essays about: "subjective essay"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the words subjective essay.

 1. 1. Ethics in Artificial Intelligence : How Relativism is Still Relevant

  University essay from Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Author : Loukas Piloidis; [2020]
  Keywords : artificial intelligence; ethics; Ancient Greek philosophy;

  Abstract : This essay tries to demarcate and analyse Artificial Intelligence ethics. Going away from the traditional distinction in normative, meta, and applied ethics, a different split is executed, inspired by the three most prominent schools of thought: deontology, consequentialism, and Aristotelian virtue ethics. READ MORE

 2. 2. The Subjective Experience of Anxiety and Its Relation to Performance

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Max Broman; [2019]
  Keywords : Anxiety; The Subjective Experience of Anxiety; Amygdala; Attention; Working Memory; Performance;

  Abstract : There have been many attempts to explain the experience of anxiety during different types of performance situations. There are several different views on the brain mechanisms of anxiety. The traditional view has its focus on amygdala but recent research questions this view. READ MORE

 3. 3. Mortal Minds and Cosmic Horrors : A Cognitive Analysis of Literary Cosmic Horror in H.P.Lovecraft's ”The Shadow Out of Time”

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Erik Berndtson; [2018]
  Keywords : Lovecraft; Cosmic Horror; Cognition; Envisionment; Subjective Experience; Uncertainty; Uncanniness;

  Abstract : This essay explores how the reader cognitively reacts to reading H. P. Lovecraft’s horror story “The Shadow Out of Time” (1936). I analyse the text to see how it invites readers to beaffected by it. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad och hantering av tamkanin i klinikmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Moberg; [2018]
  Keywords : omvårdnad; hantering; kanin;

  Abstract : Antalet husdjur klassade som exotiska herbivorer ökar och djurägarna kräver djurvård med bra kvalitet. Kaniner bör behandlas jämlikt med djurslagen hund och katt och erbjudas likvärdig djursjukvård. De utbildningar som finns i dagsläget erbjuder ej tillräckligt med kunskap inom ämnena omvårdnad och hantering av djurslaget kanin. READ MORE

 5. 5. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Bertils; [2018]
  Keywords : växtkomposition; rosenrabatter; annueller; perenner; moderna rosor; besöksvärde; Fredriksdal;

  Abstract : Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad som uppfattas vackert. Då det är upp till åskådaren att själv bedöma detta är omdömet subjektiv. Däremot vill jag med detta arbetet visa på en del begrepp och riktlinjer kring vad som ligger till grunden till vad jag anser vara vacker växtkomposition. READ MORE