Essays about: "subkutan"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word subkutan.

 1. 1. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 2. 2. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Ernback; [2020]
  Keywords : häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. READ MORE

 3. 3. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isa Persson; [2020]
  Keywords : endoparasit; häst små blodmaskar; cyathostominae; ivermektin; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Alla betande hästdjur infekteras med endoparasiter. Behandling med avmaskningsmedel är en del i att kontrollera smittspridning och förhindra sjukdom av parasitär etiologi. Cyathostominae spp. READ MORE

 4. 4. Jämförelse mellan subkutan administration av medetomidin på hjässan och i nackskinnet hos hund : tid från administration till uppnådd sedering

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Kristiansson; Linda Persson; [2020]
  Keywords : sedering; medetomidin; subkutan; hjässa; nacke; hund; canine;

  Abstract : Subkutan (s.c.) administration av medetomidin på hjässan hos hund används frekvent på kliniker. Det ger en varierande effekt men väljs oftast för att det är enklare än intravenös (i. READ MORE

 5. 5. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE