Essays about: "suburbs"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the word suburbs.

 1. 1. SOLAR ROOF - Roof potential investigation for installing PV system

  University essay from Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Forough Hosseini; Saba Salehi; [2020]
  Keywords : Solar roof; solar potential; PV system; Ventilation system; Photovoltaics; million-program buildings; Technology and Engineering;

  Abstract : By increasing the amount of CO2 emissions to the atmosphere because of using fossil fuel and the limitation of non-renewable energy sources, solar photovoltaics technology has been growing steadily and is thought to play an important role in the realm of future energies. The objective of this thesis is to investigate the potential of the rooftops for installing PV system on a small scale of 30 multifamily houses in Gothenburg divided into four categories of age, location, roof type, and ventilation system. READ MORE

 2. 2. Motherwork and Space: Social and Political Participation of Mothers in Sweden’s racialised Suburbs

  University essay from Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Author : Jonelle Twum; [2020]
  Keywords : Motherwork; Racialised suburbs; Black women’s Geographies; Geographies of Motherwork.; Social Sciences;

  Abstract : This thesis engages with the motherwork of racialised migrant mothers in Sweden’s racialised suburbs. It employs theories of racial geographies, particularly black women’s geographies and motherwork to investigate the articulations of motherwork in space. READ MORE

 3. 3. Välkommen till Kattarp : en studie av de möjligheter och utmaningar en tätort på landsbygden står inför

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Landsbo; [2020]
  Keywords : identitet; handlingsutrymme; ontologisk trygghet; kapital; vardagsliv; Helsingborgs stad;

  Abstract : Kattarp är en av de sju tätorterna på landsbygden med järnvägsstation som Helsingborgs stad planerar att utveckla. I Kattarp har ett antal områden förberetts för exploatering, men få aktörer vill köpa eller bygga bostäder i Kattarp trots att Helsingborgs tomtkö är lång. READ MORE

 4. 4. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Vilkancis; [2020]
  Keywords : tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Abstract : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. READ MORE

 5. 5. To change everything without changing everything : applying Martí Franch’s differentiated management methods to Nytorps gärde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jack Richold; [2020]
  Keywords : Martí Franch; maintenance; gardening; interstitial; succession;

  Abstract : Medan städer förtätas, går obebyggda områden med tvetydiga värden förlorade. Sådana platser möjliggör för en ny form av grönområden samtidigt som de innebär en utmaning, då deras upplevda värde måste höjas samtidigt som platsens särart ska bevaras. READ MORE