Essays about: "supportive measures"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words supportive measures.

 1. 1. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Alice Aimée Schneider; [2020]
  Keywords : sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Abstract : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE

 3. 3. One for all, all for one? A study regarding collegial efficacy as a means to support English teachers in their teaching

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Emil Andersson; Jimmy Olsson; [2019]
  Keywords : collegial efficacy; english as a foreign language; EFL; ESL; Teacher perspective; CTE; workplace situation; workplace communication; collegial exchanges; supportive measures; competence development;

  Abstract : This study sets out to explore English teachers’ perceptions of aspects concerning their workplace and collegial collaborations. At the present time in Sweden, there is a need for new qualified teachers, and furthermore, a considerable amount of the current teachers employed are considering resignation. READ MORE

 4. 4. Supportive Measures for Scaling Swedish Social Organizations Abroad: Intermediaries’ Perception of Initiatives Needed

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Märta Ferm; [2019]
  Keywords : Social organizations; Intermediary organizations; Internationalization; Entrepreneurial ecosystem; Sociala organisationer; Intermediära organisationer; Internationalisering; Entreprenöriella ekosystem;

  Abstract : Den här studien undersöker om intressenter som verkar i det svenska ekosystemet för entreprenörskap upplever att det finns ett behov av insatser för att stötta sociala organisationers internationalisering – och om sa är fallet, vilket stöd som ska implementeras för att skapa maximalt värde. Nio semistrukturerade intervjuer med intressenter som representerar akademiska institutioner, myndigheter och stödorganisationer genomfördes. READ MORE

 5. 5. SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF SAFETY-RELATED CHALLENGES FOR AUTONOMOUS SYSTEMS IN SAFETY-CRITICAL APPLICATIONS

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Milos Ojdanic; [2019]
  Keywords : Safety challenges; autonomous systems; safety-critical system; autonomy levels; safety measures;

  Abstract : An increased focus on the development of autonomous safety-critical systems requiresmore attention at ensuring safety of humans and the environment. The mainobjective of this thesis is to explore the state of the art and to identify the safetyrelatedchallenges being addressed for using autonomy in safety-critical systems. READ MORE