Essays about: "surface densification"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words surface densification.

 1. 1. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; Emil Olsson; [2020]
  Keywords : löpning; urbana löpspår; stad; folkhälsa; gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur;

  Abstract : Plats för fysisk aktivitet och rörelse blir allt mindre i staden på grund av förtätning, som är en rådande trend inom planering i Sverige. Samtidigt ökar stillasittandet hos befolkningen vilket redan är ett allvarligt folkhälsoproblem. READ MORE

 2. 2. VERTICAL ELLIPTICAL ACCESS-SHAFTS Geometrical optimisation through FE-modelling

  University essay from Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Björn Elfving; Aron Sandström; [2020]
  Keywords : Access-shafts; FE-modelling; Plaxis; Robot; Elliptical; Circular; Optimisation; Geotechnical; Engineering; Retaining; Structures; Tunnel; Soil; Interaction; Technology and Engineering;

  Abstract : Urbanisation is causing densification of cities and more and more facilities are being placed in the underground to utilise the urban space as efficiently as possible. Access to the underground is obtained by constructing vertical access shafts. READ MORE

 3. 3. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  University essay from Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Author : Lei Han; [2019]
  Keywords : surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol;

  Abstract :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. READ MORE

 4. 4. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Askfelt; [2018]
  Keywords : barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

  Abstract : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. READ MORE

 5. 5. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE