Essays about: "surface densification"

Showing result 6 - 10 of 15 essays containing the words surface densification.

 1. 6. Takparkens plats i den växande staden : en aktivitetsanalys på Emporia takpark i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; [2017]
  Keywords : aktivitet; Emporia; förtätning; offentlig yta; park; tak;

  Abstract : Förtätningen av de större städerna är en följd av den ökade efterfrågan på bostäder idag. Detta leder i sin tur till fler individer per ytenhet offentlig mark. De offentliga ytorna är platser för umgänge och rekreativ aktivitet för människorna i staden. READ MORE

 2. 7. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Nerman; [2016]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; bostadsgård; bostadsnära miljö; gestaltning;

  Abstract : För tillfället pågår den största urbaniseringsvågen i världshistorien. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och man räknar med att antalet människor boende i stadsmiljö kommer uppgå till fem miljarder år 2030. Det är således i städerna man kan göra de största miljö- och klimatvinsterna i framtiden. READ MORE

 3. 8. WC grain size distribution during sintering of WC-Co cemented carbides

  University essay from Lunds universitet/Materialteknik

  Author : Oscar Bjäreborn; [2016]
  Keywords : hardmetal; cemented carbides; WC; EBSD; grain size distribution; microstructure; coercivity; hardness; toughness; sintering; growth inhibition; Technology and Engineering;

  Abstract : The grain growth of WC in WC-7%Co cemented carbides with Cr-addition was investigated for cemented carbides synthesized from four different raw materials varying in grain size. Cr additions were 4%of the Co binder phase. To investigate the effect of Cr on grain growth two of the raw materials were also synthesized without Cr-additions. READ MORE

 4. 9. Hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Charlotte Brännström; [2014]
  Keywords : urbana våtmarksparker; hållbar utveckling; våtmarksplanering; våtmarksförvaltning; våtmarksekologi; urban rekreation; våtmarkshydrologi; våtmarkshydraulik; konstruerade våtmarker; våtmarksrestaurering;

  Abstract : För att möta den ökade urbaniseringstakten, och som en metod för att bedriva hållbar stadsutveckling, förtätas världens städer i allt högre takt. Större regnmängder, i kombination med hög andel hårdgjord yta och överbelastade dagvattenkulvertsystem, resulterar i kostsamma översvämningskatastrofer i många av världens städer. READ MORE

 5. 10. Långsiktigt hållbar dagvattenhantering : vägledning vid val av dagvattenlösningar i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Aalto; [2013]
  Keywords : Hållbar utveckling; hållbar dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; ekologisk dagvattenhantering;

  Abstract : Det förekommer en ökad problematik i vårt samhälle när det gäller dagvattenhantering. Problemet beror till stor del på förtätningen av städer och trafikökningen. De hårdgjorda markytorna har ökat markant det senaste halvseklet (Stahre, P. READ MORE