Essays about: "surface densification"

Showing result 6 - 10 of 13 essays containing the words surface densification.

 1. 6. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Nerman; [2016]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; bostadsgård; bostadsnära miljö; gestaltning;

  Abstract : För tillfället pågår den största urbaniseringsvågen i världshistorien. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och man räknar med att antalet människor boende i stadsmiljö kommer uppgå till fem miljarder år 2030. Det är således i städerna man kan göra de största miljö- och klimatvinsterna i framtiden. READ MORE

 2. 7. WC grain size distribution during sintering of WC-Co cemented carbides

  University essay from Lunds universitet/Materialteknik

  Author : Oscar Bjäreborn; [2016]
  Keywords : hardmetal; cemented carbides; WC; EBSD; grain size distribution; microstructure; coercivity; hardness; toughness; sintering; growth inhibition; Technology and Engineering;

  Abstract : The grain growth of WC in WC-7%Co cemented carbides with Cr-addition was investigated for cemented carbides synthesized from four different raw materials varying in grain size. Cr additions were 4%of the Co binder phase. To investigate the effect of Cr on grain growth two of the raw materials were also synthesized without Cr-additions. READ MORE

 3. 8. Hållbar planering och förvaltning av urbana våtmarksparker

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Charlotte Brännström; [2014]
  Keywords : urbana våtmarksparker; hållbar utveckling; våtmarksplanering; våtmarksförvaltning; våtmarksekologi; urban rekreation; våtmarkshydrologi; våtmarkshydraulik; konstruerade våtmarker; våtmarksrestaurering;

  Abstract : För att möta den ökade urbaniseringstakten, och som en metod för att bedriva hållbar stadsutveckling, förtätas världens städer i allt högre takt. Större regnmängder, i kombination med hög andel hårdgjord yta och överbelastade dagvattenkulvertsystem, resulterar i kostsamma översvämningskatastrofer i många av världens städer. READ MORE

 4. 9. Långsiktigt hållbar dagvattenhantering : vägledning vid val av dagvattenlösningar i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Aalto; [2013]
  Keywords : Hållbar utveckling; hållbar dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; ekologisk dagvattenhantering;

  Abstract : Det förekommer en ökad problematik i vårt samhälle när det gäller dagvattenhantering. Problemet beror till stor del på förtätningen av städer och trafikökningen. De hårdgjorda markytorna har ökat markant det senaste halvseklet (Stahre, P. READ MORE

 5. 10. Social hållbarhet och förtätning : en kritisk studie i förtätningens sociala paradoxer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Katrina Ekelund; [2013]
  Keywords : Planning; density; high density; sustainability; social sustainability;

  Abstract : Densification is one of the urban visions for sustainable development - a vision that has become a part of the solution to the unsustainable sake dilemma. With the dense city land will be saved, energy consumption reduced and social cohesion improved. The dense city is considered to be ecologically, economically and socially sustainable. READ MORE