Essays about: "surgical castration"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words surgical castration.

 1. 1. Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Daniela Mirbt; [2018]
  Keywords : Kastrering; Häst; Komplikationer; LigaTie; buntband;

  Abstract : Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. READ MORE

 2. 2. Komplikationer vid kastration av hanhund med eller utan föregående behandling med GnRH-agonister

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Evelina Vinqvist; [2017]
  Keywords : komplikationer; kastration; GnRH; hanhund;

  Abstract : Djurägare låter kastrera sin hund av flera olika anledningar, bl.a. för att minska vissa beteen- den (t.ex. READ MORE

 3. 3. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Louise Lundahl; [2017]
  Keywords : vaccinerade hangrisar; lysin; protein; foder; tillväxt; klassning; kompensatorisk tillväxt; kväveutsläpp; foderstrategi;

  Abstract : Vaccination against boar taint with Improvac® is one of the alternatives to surgical castration. It was not until 2009 the use of Improvac® was approved within EU. There is a lack of Swedish studies concerning the requirement of protein and lysine to vaccinated male pigs. READ MORE

 4. 4. Kastrering av hund : hur påverkas hundens beteende?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Teimert; [2017]
  Keywords : kastrering; sterilisering; hund; könshormoner; testosteron; östrogen och beteende;

  Abstract : I den här litteraturstudien inriktar jag mig på att ta reda på hur hundens beteende förändras efter en kastrering, varför man kastrerar hundar, dess för- och nackdelar och om åldern spelar en viktig roll vid kastrering. Kastrering är en av de vanligaste metoderna för att styra dels ett beteende hos den domesticerade hunden och dels för populationskontroll. READ MORE

 5. 5. Kan enbart ögonparametrar användas för bedömning av narkosdjup vid dissociativ anestesi hos katt?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellinor Nordberg; [2017]
  Keywords : dissociativ anestesi; katt; ögonreflexer; ögonparametrar; narkosdjup; dissociative anesthesia; cat; eye reflexes; eye parameters; anesthetic depth;

  Abstract : På djursjukhus och djurkliniker sövs patienter ofta genom dissociativ anestesi för att exempelvis utföra kastration av friska han- och honkatter. Dissociativa anestetika framkallar kirurgisk anestesi som varar i upp till en timme, och är därför lämpat för kortare ingrepp som kastrationer eller sårvård. READ MORE