Essays about: "survey interview"

Showing result 1 - 5 of 316 essays containing the words survey interview.

 1. 1. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 2. 2. Affecting the modal choice: efficiency in modern transport planning

  University essay from Lunds universitet/Trafik och väg

  Author : Therese Linde; [2020]
  Keywords : Modal shift; modal split; sustainable transport modes; bicycle; survey; interview study; Technology and Engineering;

  Abstract : One of the most prioritized goals in transport planning of today is the cost-effective goal to shift the modal split in favour of sustainable transport modes, as e.g. bicycle. The aim of this master thesis is to investigate how to efficiently and successfully realize such transport planning. READ MORE

 3. 3. Skötseln av extensiva gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Dahlgren; [2020]
  Keywords : gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Abstract : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. READ MORE

 4. 4. Robot Exercise Trainer : Intended for Treating Dementia

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Hanna Larsson; Jacob Pihl; [2020]
  Keywords : dementia; robot; hri;

  Abstract : Worldwide, about 35.7 million people were estimated to be affected by dementia in 2010. One way to treat dementia is by exercising, but human trainers are few and expensive. Robots can be mass produced and work at anytime of the day. READ MORE

 5. 5. Customer’s Understanding of Fast Fashion Firm’s Sustainability Work

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Linnea Lång; Sara Forsberg; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Corporate Social Responsibility CSR ; Sustainability Reporting; Business Ethics; Sustainable Customer Behaviour;

  Abstract : In today's society, the levels of consumption are higher than ever, and we live in an era where sustainable development needs more attention. Fast fashion firms, in particular, have a negative impact on the situation, and customer’s consumption of clothes has resulted in several threats for the planet. READ MORE