Essays about: "sus scrofa"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words sus scrofa.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 2. 2. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2019]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

  Abstract : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. READ MORE

 3. 3. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Hellkvist; [2019]
  Keywords : crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Abstract : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. READ MORE

 4. 4. Utfodringstider och foderberikningar : påverkan på Linderödssvins (Sus scrofa domestica) beteende och välfärd i djurparksförhållande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Svensson; [2018]
  Keywords : gris; Sus scrofa domestica; djurvälfärd; förväntningsbeteende; utfodring;

  Abstract : Pigs are omnivores and in the wild they spend most of their time foraging. When pigs are held for production or in zoos they often get fed in a feeding trough. That means that they cannot express any foraging behaviour which may lead to the development of stereotypies and a bad welfare. READ MORE

 5. 5. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Wennberg; [2018]
  Keywords : vildsvin; sus scrofa; skador; påverkan; förebygga; jakt; rovdjur;

  Abstract : Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vilka skador vildsvin orsakar samt på vilka marker och hur vildsvinskadorna kan förhindras. Jag vill även titta på riskerna med vildsvins återetablering, hur tillväxttakten effektivast kontrolleras samt vildsvins positiva effekter på miljö och biologisk mångfald. READ MORE