Essays about: "sustainable studies"

Showing result 1 - 5 of 896 essays containing the words sustainable studies.

 1. 1. What are the main determinants for companies to behave in sustainable way?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Siri Aasma; [2019-02-21]
  Keywords : Sustainable Development; Corporate Sustainability; Institutional Theory; New Institutional Economics; Norms; OLS;

  Abstract : Using a novel dataset collected from a web survey sent out to Swedish large companies, this thesis examines whether institutional factors or basic economic factors are the main determinants for companies’ level of sustainability work. This is done through studying a company’s level of corporate sustainability in relation to their self-perceived determinants. READ MORE

 2. 2. ECONOMIC GROWTH DETERMINANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS A Cross-National Analysis of TFP, AP and Weberianess

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Fatima Sow; [2019-01-11]
  Keywords : Economic Growth; Productivity; Total Factor Productivity TFP ; Average Productivity AP ; Public Administration Institutions; Weberianess; Professionalism; Closedness;

  Abstract : The Weberian bureaucracy argument emphasizes a public administration with a set of principles onhow it is organised, to make the bureaucracy more productive. This in turn means a more productive public sector. READ MORE

 3. 3. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Åsa Ramberg; [2019]
  Keywords : Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Abstract : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. READ MORE

 4. 4. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 5. 5. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Tufvesson; [2019]
  Keywords : metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Abstract : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. READ MORE