Essays about: "svartpricksjuka"

Found 3 essays containing the word svartpricksjuka.

 1. 1. Etableringsmetodens påverkan på höstvetets skörd

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Daniel Finnfors; [2019]
  Keywords : direktsådd; svartpricksjuka; mullsådd; höstvete; conservation agriculture;

  Abstract : I arbetet undersöks hur höstvetets uppkomst, skörd och risk för svampsjukdomar påverkas av etableringsmetoden. För att studera detta anlades ett fältförsök där fyra olika etableringsmetoder (led) jämfördes. READ MORE

 2. 2. Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Philip Zandelin; [2018]
  Keywords : svartpricksjuka; black dot; Colletotrichum coccodes; skalsjukdomar; potatis; Solanum tuberosum;

  Abstract : I Sveriges odlas mer än en halv miljon ton matpotatis (Solanum tuberosum) årligen. I takt med att potatisen tvättas och paketeras i allt större utsträckning har kraven på utseende och storlek fått en ökad betydelse. Det har inneburit att skalmissfärgningar fått en ökad betydelse. READ MORE

 3. 3. Sjukdomsidentifiering i potatis och stråsäd med luftburna multispektrala sensorer

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Martin Holmberg; [2017]
  Keywords : höstvete; bladmögel; svartpricksjuka; UAS; Solanum tuberosum; Triticum aestivum;

  Abstract : Potato (Solanum tuberosum L.) and winter wheat (Triticum aestivum L. READ MORE