Essays about: "svenska lantbruk"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the words svenska lantbruk.

 1. 1. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Louise Berger; [2019]
  Keywords : Marknadsorientering; svenska lantbrukare; konkurrenskraft;

  Abstract : Svenskt lantbruk utgörs av kunniga producenter av jordbruksprodukter, men för att kunna vara lika konkurrenskraftiga som sina kollegor i Europa är det viktigt att inte endast tänka på produktionsfaktorer, utan även ha ett marknadsorienterat synsätt. Detta innebär att det även är viktigt att ha en bred kompetens inom området marknadsorientering, marknadsföring och exponering mot slutkonsument (privatpersoner). READ MORE

 2. 2. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Viktor Ånöstam; [2019]
  Keywords : vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Abstract : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. READ MORE

 3. 3. Capital investments in the presence of tenancy relations : a case study on farmers that lease land from institutional landowners

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Andersson; Eric Larsson; [2019]
  Keywords : tenancy; investments; farmers; farming through tenancy; investments in tenancy; principal-agent; decision-making; bounded rationality;

  Abstract : The agricultural sector is one of the most important industries in Sweden. About 40% of Sweden's agricultural land is leased out, which means that leased farming is a significant part of Swedish agriculture. Since Sweden joined the EU in 1995, the prices of leasing land have almost doubled. READ MORE

 4. 4. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Johnn; [2019]
  Keywords : Kulturhistoria; landskapsanalys; kulturvärden; SWOT; DIVE;

  Abstract : Det finns idag en problematik i svenska kommuner hur ett kulturhistoriskt landskap ska värderas och förvaltas. Kulturhistoria är en plats historiska sammanhang som berättar om hur platsen förändrats med samhället till vad den är idag. Ultuna har en lång historia av jord- och lantbruk samt utbildning. READ MORE

 5. 5. Swedish dairy farmers’ attitude towards the use of antibiotics

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Winding; [2018]
  Keywords : antibiotics; attitude; perception; dairy farmer; AMR antimicrobial resistance; perception; preventive action; animal health;

  Abstract : För att behandla bakterieinfektioner hos människor och djur behövs antibiotika men en överanvändning och oförsiktig användning kan leda till utveckling av antibiotikaresistens vilket gör att alternativen för behandling blir färre. Syftet med studien var att undersöka svenska mjölkbönders attityder till antibiotikaanvändning med grund i antagandet att en positiv attityd till antibiotika även påverkar viljan att använda antibiotika som kan leda till överanvändning. READ MORE