Essays about: "svenska mjölkföretag"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words svenska mjölkföretag.

 1. 1. Mjölkar risken ur krediten? : en studie av bankens syn på risk vid kreditgivning till mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Dag Lindahl; Anneli Olausson; [2018]
  Keywords : kreditgivning; mjölkproduktion; principal agentteori; prospektteori; risk; storleksrationalisering;

  Abstract : Flera länder i världen driver en expansiv retorik i sin jordbrukspolitik där ökad produktion ligger till grund för ökad export. Detta ökar konkurrensen på världsmarknaden vilket har haft en negativ påverkan på marknadspriser. READ MORE

 2. 2. Upplevda kopplingar mellan marknadsorientering och lönsamhet på svenska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Gustav Grahn; Joakim Engman; [2017]
  Keywords : marknadsorientering; mjölkproduktion; kundorientering; konkurrentorientering; interfunktionell koordinering; lönsamhet;

  Abstract : Mjölkbranschen i Sverige har under senare år varit drabbad av dålig lönsamhet och låga mjölkpriser. Trots detta så är det vissa företag som lyckas vara lönsamma. Vad är det som gör att vissa företag är lönsamma? Att vara marknadsorienterad har i många studier visats ha en koppling med lönsamhet. READ MORE

 3. 3. Success factors for profitable dairy farming : a qualitative study on Gotland

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Olsson; [2017]
  Keywords : dairy farming; profitability; management; success factors;

  Abstract : The global dairy market is affecting the Swedish dairy business and the milk price is fluctuating for Swedish dairy farmers. The farmers in Sweden can do little to affect the milk price and instead their ability to manage costs at the farm determine their possibility to stay in business, and this ability varies among farmers. READ MORE

 4. 4. The determinants of a dairy farmer to stay in business : the case of Jämtland County

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linnea Högberg; [2016]
  Keywords : dairy production; decision-making; economics of scale size; future; Jämtland County; ordered probit model; strategic management;

  Abstract : Agricultural production essential for human livelihood generating: food, fiber, and ecosystem services is conducted worldwide. All since the introduction of modern technology within the agricultural sector the productivity rate on farm level has increased significantly (Zvelebil & Dolukhanov, 1991) and farm units have become larger in size (MacDonald et al. READ MORE

 5. 5. Business interruption : estimating losses in Swedish dairy production

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sandra Alm; Alexandra Söderström; [2016]
  Keywords : business interruption; dairy production; economic losses; insurance;

  Abstract : Dairy production is a complex biological production that involves large investments, both in buildings and in equipments. The investments are supposed to generate cash flows during the economic lifetime, which for a dairy barn generally is comprised by 25 years. READ MORE