Essays about: "swedish art"

Showing result 1 - 5 of 205 essays containing the words swedish art.

 1. 1. The Art of Canon - An artistic approach to the unpublished collection of Cyrillus Kreek.

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Arno Gabriel Humal; [2020-06-05]
  Keywords : Unpublished works; avaldamata teosed; Cyrillus Kreek’s manuscripts; Estonian Theatre and Music Museum; transcriptions from manuscript; choir polyphony; discovering unperformed music; esitamata teosed; Estonian-Swedish traditional music; Estonian-Swedish folk hymns;

  Abstract : This project explores the 75 unpublished choral pieces from a collection of 150 mixed choir canons written by Cyrillus Kreek. A closer artistic look is being taken at three selected pieces – “Kas sureb nii mu kõige armsam elu?”, “Den signade dag, som vi nu här se” and “Oh Jeesus, sinu valu”. READ MORE

 2. 2. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 3. 3. Air Reconnaissance Analysis using Convolutional Neural Network-based Object Detection

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Niklas Fasth; Rasmus Hallblad; [2020]
  Keywords : Deep Learning; Object detection; Convolutional neural network; Faster R-CNN; Single Shot MultiBox Detector; Aerial images; Data annotation;

  Abstract : The Swedish armed forces use the Single Source Intelligent Cell (SSIC), developed by Saab, for analysis of aerial reconnaissance video and report generation. The analysis can be time-consuming and demanding for a human operator. In the analysis workflow, identifying vehicles is an important part of the work. READ MORE

 4. 4. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 5. 5. More Beautiful than Usable : A Study on the Web Navigation Experience on Swedish Art Museum Websites

  University essay from

  Author : Ida Fritiofsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE